'วู๊ดบอล'กีฬายอดฮิตของคนมีไฟวัยชรา

โดย
| |
อ่าน : 5,431

ความชราแม้ไม่อยากให้มา แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อไม่สามารถหยุดวันเวลาที่จะคงความหนุ่ม-สาวไว้ได้ การทำความเข้าใจและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จึงเป็นทางออกที่ดีเพื่อเป็นการชลอความชราให้มาเยือนเราช้าลง

'วู๊ดบอล'กีฬายอดฮิตของคนมีไฟวัยชรา

จากยอดสัดส่วนผู้สูงอายุไทยของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)ชี้ให้เห็นว่า มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปีพ.ศ.2553 มีผู้สูงอายุร้อยละ 11.9 และในอีก20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2573) จะเพิ่มมากกว่า 2 เท่าตัว อยู่ที่ร้อยละ 25 ซึ่งถือเป็น "สังคมผู้สูงอายุ" อย่างเต็มตัว ขณะที่ประชากรวัยแรงงานที่เกื้อหนุนดูแลผู้สูงอายุนั้นลดน้อยลง มีประชากรแรงงานเฉลี่ย 6 คน ต่อการดูแลผู้สูงอายุ 1 คนและจะลดเหลือเพียง 2 คนในปี พ.ศ.2573  ซึ่งจะส่งผลให้คนวัยแรงงานมีภาระเกื้อหนุนดูแลเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุนั้นมีอายุยืนขึ้น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นความสำคัญที่จำเป็นต้องหันมาให้ความสำคัญและใสใจสุขภาพของผู้สูงวัยมากขึ้น ให้ผู้สูงวัยสามารถดูแลตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยืนยาว

นอกจากนี้ การประเมินผู้สูงอายุไทยยังระบุว่า ร้อยละ 21.5 หรือ 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ประเมินสุขภาพตนเองว่าไม่ดี และพ.ศ.2553 ยังมีผู้สูงอายุที่พิการอีกกว่า ร้อยละ22.1 หรือเกือบ 1 ใน 4 ของผู้สูงอายุทั้งหมด

หากวันนี้ อยากให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตำบลศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีคำตอบนั่นคือ การเล่น "วู๊ดบอล" กีฬายอดฮิตของคนมีไฟในวัยชรา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และยังสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้สูงวัยอีกด้วย

ชะเอม คงสัมฤทธิ์ "กีฬาวู๊ดบอลของชมรมผู้สูงอายุตำบลวังน้ำคู้ เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุ เพราะเป็นกีฬาที่สร้างความสนุกสนาน โดยวู๊ดบอล จะใช้อุปกรณ์การเล่น 3 ชิ้น คือ ไม้ตี ลูกวู๊ดบอลที่ทำด้วยไม้ และประตู วิธีเล่นก็ง่ายๆ คล้ายๆ กอล์ฟ คือต้องมีก๊วน ต้องเดิน ต้องตีลูก แต่แทนที่จะให้ลงหลุมเปลี่ยนมาตีเข้าประตูเล็กๆ แทน" ชะเอม คงสัมฤทธิ์ อดีตข้าราชการครูวัย 70 ปี หรือประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลวังน้ำคู้ กล่าว

ซึ่งชะเอมยังได้เล่าต่อว่า กีฬาวู๊ดบอล เป็นเกมกีฬาที่มาจากประเทศไต้หวัน ได้นำมาเผยแพร่เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ถูกจัดอยู่ในนโยบายสำคัญและเร่งด่วนในทุกชุมชน โดยภาครัฐเร่งผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงเกิดการรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น เป้าหมายคือรวบรวมผู้สูงอายุ สู่ระบบการดูแลรักษาสุขภาพ โดยสร้างพื้นที่ของสังคมผู้สูงอายุในชุมชนให้มากขึ้น โดยหลักๆ การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่เน้นเรื่องเชิงรุกคือการดูแลป้องกันความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

"ทางชมรมผู้สูงอายุตำบลวังน้ำคู้ อยากปรับยุทธศาสตร์จากการดูแลสุขภาพเชิงรับมาเป็นเชิงรุก จึงได้นำกีฬาวู๊ดบอลมาเผยแพร่ เริ่มเล่นกันมาตั้งแต่ปี 2550 โดยวิทยากรของจังหวัดมาให้ความรู้และจัดฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพยามชรา ที่สำคัญคือทางชมรมฯ ต้องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีร่างกายแข็งแรง"

"กีฬาชนิดนี้ถือว่ามีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพราะเป็นกีฬาที่ไม่มีแรงปะทะจากการเล่นไม่เป็นอันตรายกับผู้สูงอายุ จึงเป็นกีฬาที่เหมาะสมและได้รับความนิยม ทั้งยังสร้างนักกีฬาดาวรุ่งวัยชราไปแล้วหลายคน ซึ่งที่เคยได้เป็นตัวแทนของจังหวัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา วู๊ดบอล ในระดับประเทศด้วย"

'วู๊ดบอล'กีฬายอดฮิตของคนมีไฟวัยชรานอกจากกีฬาชนิดนี้จะสร้างความนิยมแก่ผู้สูงวัยที่รักสุขภาพร่างกายแล้ว กีฬาชนิดนี้ยังเสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้แจ่มใสได้

"ข้อดีของ วู๊ดบอล ทำให้ร่างกายแข็งแรงและเรายังได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทั้งยัง มีการแข่งขัน โดยมีรางวัลจากการชนะการแข่งขันเล็กๆ น้อยๆ ติดปลายนวม เช่น น้ำอัดลม ขนมนมเนย เป็นต้น" ชะเอม กล่าว

อย่างไรก็ตาม ชะเอมยังได้กล่าวว่า ชมรมเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของ อบต.และสถานีวังน้ำคู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งการจัดสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่จำนวนราว 600 คน มีการจัดกิจกรรมประชุมพบปะพูดคุยกันทุกวันที่ 23 ของเดือน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟังเทศน์ ตรวจสุขภาพ ทัศนศึกษาให้กับผู้สูงอายุร่วมกัน

ขณะนี้กีฬาชนิดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น หากแต่ยังแพร่กระจายความนิยมไปยังกลุ่มเด็กวัยเรียนและคนวัยหนุ่มสาวด้วย

"ทางชมรมเคยเข้าไปขอใช้สนามของโรงเรียนต่างๆ ในการจัดแข่งขัน เด็กที่มาช่วยเหลือกิจกรรมชมรมเป็นกรรมการ เริ่มเห็นถึงความสนุกสนานของการเล่น จึงหันมาเริ่มเล่น วู๊ดบอล กันเยอะขึ้น และจริงจังมากขึ้น จึงแพร่หลายลุกลามไปถึงเด็กวัยเรียนและคนวัยหนุ่มสาว"

ดังนั้นวันนี้ผู้สูงวัยจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี สามารถเกิดขึ้นได้หากผู้สูงวัยหรือผู้ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ความชราหันมาสนใจ และใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพ...กันไว้ก่อนแก้ ดีกว่าแย่เป็นโรคภัยรุมเร้าในยามชราวู๊ดบอลนั้นมีดี เสริมสร้างสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ ทำให้ผู้สูงวัยนั้นมีไฟแรงสูงเลยทีเดียว

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม