'รับน้อง' รักน้องปลอดเหล้า-บุหรี่

| |
อ่าน : 5,264

แฟ้มภาพ

"รับน้องใหม่" กิจกรรมหลักที่นิสิตนักศึกษาร่วมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องให้แน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้ารณรงค์จริงจัง ระดมนิสิต นักศึกษา ร่วมคิด สร้างสรรค์กิจกรรมรอบด้านทั้งในสถาบันและชุมชนโดยรอบ มุ่งเน้นตัวนิสิต นักศึกษาเป็นหลัก ภายใต้กิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา พร้อมจัดสัมมนาเสริมแนวทางรณรงค์

สสส. ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น พบว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมรับน้องลดน้อยลงตามลำดับ

อย่างไรก็ตามสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนยังน่าเป็นห่วง ในแต่ละปีประเทศไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 2.5 แสนคน ส่วนใหญ่นักดื่มเหล่านี้คือกลุ่มเด็กและเยาวชน ในนักดื่มกลุ่มนี้สัดส่วนนักดื่มประจำเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 70 ในช่วง 3 ปี (ปี 2551-2553) ขณะที่ในระดับภูมิภาค กลุ่มเด็กและเยาวชนในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือมีความชุกในการดื่มสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ

ประกอบกับทิศทางการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มุ่งเน้นทำตลาดกับกลุ่มเป้าหมายเยาวชน ทำให้สถานการณ์น่าเป็นห่วง จึงต้องควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเป้าหมายนักดื่มหน้าใหม่ ซึ่งต้องอาศัยมาตรการต่างๆ ควบคู่กันหลายทาง โดยต้องเดินหน้าควบคุมปัญหาแอลกอฮอล์และบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษา 117 สถาบันและมีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วม 347 คนจากทั่วประเทศ

สองหนุ่มนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 จากรั้วโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไตเติ้ล นนร.วสวัตติ์ จันทร์ปรุง และ ซูชิ นนร.ภุชงค์ กิตติสาเรศ ทั้งสองบอกเล่าว่า การรับน้องใหม่เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในทุกๆ สถาบัน ของจปร.เองมีการรับน้องเหมือนกัน เรียกว่าระบบนักเรียนใหม่ เป็นการปลูกฝังให้น้องของเรามีความรู้ มีทักษะทางทหาร มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ รวมถึงเคารพรุ่นพี่คล้ายๆ ระบบ sotus จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ เพื่อให้น้องๆ มีลักษณะผู้นำ 14 ประการ ตามความต้องการของกองทัพบก โดยปราศจากแอลกอฮอล์และบุหรี่

"หากมีการฝ่าฝืนใดๆ ทางจปร.ก็มีมาตร การรองรับ มีโทษหนักมาก เป็นระบบการหักคะแนน นักเรียนทุกคนมีแต้มคะแนนสะสม 200 คะแนนครับ ถ้าคนใดกินเหล้า สูบบุหรี่ ก็จะโดนตัดคะแนนไปเลย ผมอยากฝากถึงเพื่อนๆ น้องๆ นิสิตนักศึกษาทุกคนว่าในการรับน้องทุกครั้งควรเข้าใจและเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต้องรับน้องบนพื้นฐานความปลอดภัย เพื่อทุกฝ่ายจะได้สนุกสนานสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องร่วมกันได้เป็นอย่างดี"

อีกหนึ่งความคิดเห็นจากสาวหวานที่มาพร้อมความมั่นใจ น้องฟิล น.ส.สิริกาญจน์ จิตลดาพร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานการจัดงาน

รับน้องก้าวใหม่ปี 2556 กล่าวว่าการดื่มสุราไม่ดีอยู่แล้ว ถ้ามีตัวแทนของทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาให้ความสำคัญและร่วมกันคิด ร่วมกันรณรงค์ และร่วมกันแก้ไขอย่างนี้ น่าจะทำให้น้องๆ ที่เข้ามาใหม่ทั่วประเทศมีรากฐานที่ดีในเรื่องการปลอดสุรา เพราะน้องๆ ต้องเติบโตไปเป็นรุ่นพี่ต่อไป ถ้ามีรากฐานที่ดีแล้วชีวิตในมหาวิทยาลัยของน้องต่อไปอีก 4 ปี น้องๆ ก็จะเป็นคนที่มีคุณภาพทั้งในมหาวิทยาลัยและจบออกไปเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมอย่างแน่นอน

"น้องๆ สามารถเอาเวลาที่มีคุณค่าไปสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อไป ดีกว่าจะไปมัวเมากับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้น อย่างน้อยก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ" น้องฟิลกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มปิดท้ายกันที่นายกองค์การนิสิต หนุ่มนิล นายรชฏ บรรจงแต้ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นว่า ไม่ใช่สิ่งที่มาคู่กันอยู่แล้วระหว่างการรับน้องและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรารับน้องได้ด้วยสันติวิธีรวมถึงวิธีง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

"อยากให้รับน้องด้วยความรักที่ถูกต้องและรับน้องอย่างถูกวิธี แล้วน้องจะรับความรักของเราได้"

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม