ถนนเด็กเดินพื้นที่'อวดดี'

โดย
| |
อ่าน : 4,651

เด็กไทยนั้นมีความรู้ความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก และจะเป็นอนาคตของชาติที่เต็มไปด้วยความรู้และความสามารถต่อการพัฒนาประเทศ

แต่เนื่องจากเป็นวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เพราะต้องปรับสภาพของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เข้ามากระทบ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีแต่ปัจจัยความเสี่ยง ดังนั้นสิ่งที่เยาวชนต้องการก็คือมีพื้นที่สร้างสรรค์ เสมือนเป็นเวทีสำหรับเด็กได้มีโอกาสรวมตัวกัน "อวดดี" ในสิ่งที่ตัวเองมี

โครงการถนนเด็กเดิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2553 และดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีได้แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง

นายเจษฎา ชะโกฎ หรือเจษ นักวิชาการชุมชนและผู้ประสานงานโครงการถนนเด็กเดิน เล่าว่า ถนนเด็กเดินคือพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว ซึ่งอาจเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนน สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬา

โครงการถนนเด็กเดินเริ่มจัดทำครั้งแรกตั้งแต่ปี 2550 โดยมีจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่นำร่อง ซึ่งทางสภาเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น โดยมีองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกิจกรรมด้วย

เป้าหมายหลักถนนเด็กเดินอยู่ที่การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก และลดปัจจัยเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงในหมู่เยาวชน เพื่อสร้างพื้นที่ดีแก่เด็กและเยาวชนให้เกิดการรวมตัวและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง ในสัปดาห์ที่ 3 บริเวณลานทุ่งศรีเมือง

แนวทางการดำเนินงานถนนเด็กเดินในระดับจังหวัดหรือท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จมีปัจจัยสำคัญ 3 เรื่องคือ การให้เด็กร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมจัดการ เพื่อให้เป็นถนนเด็กเดินที่ "โดนใจ" เด็กอย่างแท้จริง, การเลือกพื้นที่จัดกิจกรรมที่เป็นย่านพบปะของชุมชนอยู่แล้ว เพื่อให้ "ติดตลาด" และการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงานในท้องถิ่น "เพื่อความยั่งยืน”

ภายในงานได้มีการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนร่วมแสดงออกและแสดงศักยภาพต่อเนื่อง เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม โดยไม่จำกัดรูปแบบ ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. โดยการจัดงานแต่ละครั้งจะมีธีมของงาน สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานถนนเด็กเดินจะประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการด้านความรู้และกิจกรรมนันทนา การแก่เด็กและเยาวชนมากมาย เช่น นิทรรศการอาเซียน การเพนต์แก้ว การพับผ้าเช็ดตัวในรูปแบบต่างๆ นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน การเขียน นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน เช่น การแสดงโปงลาง การแสดงรำโทน การแสดงหมอลำ การแสดงเต้น b-boy การตอบปัญหาชิงรางวัล

โครงการถนนเด็กเดินนอกจากจะเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ยังมีกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุนทรียภาพทางอารมณ์สำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งพื้นที่การเรียนรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดนตรี กีฬา งานอดิเรก ซึ่งปลอดภัย ปลอดอบายมุข และสามารถเสริมสร้างสุขภาวะด้านต่างๆ ให้เด็กและครอบครัวได้เป็นอย่างดี

"เราทำพื้นที่นี้เพื่อให้เด็กมีพื้นที่ให้เขายืนได้มากขึ้น เป็นดังพื้นที่ต้นแบบสร้างพื้นที่ดี ลดพื้นที่เสี่ยง ซึ่งการมีพื้นที่เช่นนี้ทำให้ปัญหาการทะเลาะ ตีกันของเด็กลดลง ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างสุขต่างๆ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวมากขึ้น ตลอดจนเพื่อให้เด็กและครอบครัวกลุ่มเสี่ยงได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง ขจัดปัญหายาเสพติด และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก" ผู้ประสานงานโครงการถนนเด็กเดินระบุ

การจัดกิจกรรมถนนเด็กเดินดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาร่วมกันคิดกิจกรรมขึ้นมาเอง ภายใต้การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้ใหญ่ทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม

พื้นที่นี้จึงเหมาะสมสำหรับพวกเขาอย่างแท้จริง ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ ภายใต้กรอบแห่งความดี

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม