'สามพราน' ดินแดนแห่งเกษตรอินทรีย์

| |
อ่าน : 9,780

'สามพราน' ดินแดนแห่งเกษตรอินทรีย์

จากการดำเนินหลักสูตรสร้างเกษตรกรเกษตรอินทรีย์สุขใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.สามพราน ตั้งแต่ต้นปี 2556 - เดือนตุลาคม รวมระยะเวลา 10 เดือน ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายอย่างสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม ที่เปิดพื้นที่ในวันเสาร์อาทิตย์ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในชื่อ "ตลาดสุขใจ"

ขณะเดียวกันได้จัดพื้นที่สาธิตรูปแบบการเกษตรอินทรีย์ พร้อมเปิดอบรมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับเกษตรกร ปัจจุบันมีเกษตรกรพร้อมปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ทันที 116 ราย และมี 128 ราย ที่ยื่นแบบฟอร์มขอมาตรฐาน organic thailand หรือ การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ 10 รายได้ยื่นขอมาตรฐาน ifoam หรือ ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ซึ่งผ่านการตรวจสอบ

อรุษ นวราช ผู้จัดการทั่วไป สามพรานริเวอร์ไซด์ บอกว่า ตลาดสุขใจเปิดมาแล้ว 3 ปีขณะนี้มีนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายวันละประมาณ 700 คน สามารถเชื่อใจว่าที่นี่เป็นสินค้าเกษตรปลอดสารจริง เพราะภายในตลาดจะมีการสุ่มตรวจสารตกค้างทุกครั้ง พร้อมมีมาตรการลงโทษให้พ่อค้าแม่ค้าหยุดขายทันทีหากตรวจผักผลไม้ แล้วพบสารตกค้างเกินปริมาณที่กำหนดขณะเดียวกันสวนสามพรานเราก็นำวัตถุดิบที่มาจากเกษตรกรเหล่านี้มาปรุงอาหารให้กับแขกที่มาพักได้รับประทานด้วย

"การสนับสนุนให้เกษตรกรที่สวนสามพรานให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงตลาดสุขใจ เราจะเป็นผู้ประสานหาตลาดผู้ซื้อรายใหญ่ หาผู้รู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่ผ่านได้รับการสนับสนุน จาก สกว.ม.เกษตร ดีแทค เป็นต้น โดยเน้นใช้วัตถุดิบที่มีพื้นที่ เช่น การทำฮอร์โมนจากผลไม้ในสวน เลี้ยงไส้เดือนฝอย สอนอบรมให้เกษตร ทำไปใช้เอง ไม่อยากให้ซื้อแม้จะมีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกมาขายแต่เพื่อลดต้นทุนเราอยาก ให้เขาทำเอง เกษตรอินทรีย์คือเกษตรปราณีต แทบไม่ต้องลงทุนแค่ลงแรงเท่านั้น" การปลุกพลังเกษตรกรของสวนสามพรานกำลังเดินหน้าไปพอสมควร ภายใต้การทำงานแบบมีวิชาการ วิทยาศาสตร์ ที่ผู้เชี่ยวชาญจากโรคพืช แมลง และนักวิชาการเรื่องดินต่าง ๆ ที่ประจำการอยู่ที่ทำงานของศูนย์พัฒนาเกษตรกร เกษตรอินทรีย์สุขใจ  ณ สวนสามพรานฯ สามารถให้คำตอบและแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ทันที โดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่เกษตรสวนสามพรานเท่านั้น

เกษตรกรทั่วประเทศและผู้สนใจแวะ เวียนไปสอบถามข้อมูลและเข้ารับการอบรมทำเกษตรอินทรีย์ได้ เพื่อให้คนทั่วประเทศได้รับรู้ข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ล่าสุด ศูนย์พัฒนาเกษตรกร เกษตรอินทรีย์สุขใจ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.sukjaiorganic.com เพื่อกระจายองค์ความรู้ในระดับกว้างมากขึ้น

"เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเกษตรกร เกษตรอินทรีย์สุขใจ จะรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชอินทรีย์ตลอดทั้งกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การ เริ่มผลิต การดูแลรักษา ข้อมูลโรคและแมลง ในพืชอินทรีย์ จนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว แบบเข้าใจง่ายให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาข้อมูล รวมถึงรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการ เกษตรอินทรีย์ เปิดพื้นที่ให้ได้ถามตอบโดย ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ผลิตกับนักวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านอาหารปลอดภัย" รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าว

นายพีระพงษ์ กลิ่นลออ ผู้อำนวยการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ในฐานะพันธมิตรของ สสส. จึงร่วมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน และศูนย์พัฒนาเกษตรกร เกษตรอินทรีย์สุขใจ  นำความก้าวหน้าในยุคดิจิทัลมาผสมผสานภายใต้วิสัยทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฟอร์ ออล ให้ภาคเกษตรไทยเป็นเกษตรแบบก้าวหน้า โดยกระจายความรู้สู่เครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศได้ตลอดหรือ แบบเรียลไทม์ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือด้วยบริการเอสเอ็มเอส 1677 ฟรี ซึ่งเกษตรกร จะติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรได้แบบวันต่อวัน จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทุกวัน จากแหล่งรับซื้อทั่วประเทศ ก่อนนำไปขายเพื่อให้ได้ราคาดี และในอนาคตเกษตรกรสามารถยกระดับนำสินค้าเกษตรของตนเองมาขายในโลกของอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ช่องทางการขายสินค้าเกษตรของไทยเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

น.ส.ปฐมพร น้อยพิทักษ์ หรือ "ยิ้ม"เกษตรกรรุ่นใหม่วัย 28 ปี จากคลองจินดา อ.สามพราน บอกเล่าถึงการตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการทำสวนของที่บ้านว่า สาเหตุสำคัญคือพ่อป่วยเป็นมะเร็งทำให้ขาดแคลนแรงงานในการฉีดยาในสวนซึ่งมีอยู่ถึง 10 ไร่จึงปรับมา ใช้เกษตรอินทรีย์ภายหลังการเข้าอบรมตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมากับศูนย์ เกษตรอินทรีย์สุขใจ โดยใช้วิธีค่อย ๆ ลดปริมาณการใช้สารเคมีลง สิ่งที่พบในช่วงแรกคือผลผลผลิต เช่น กล้วยเล็บมือนาง ส้มโอ ฝรั่ง มะนาวไม่สวย ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าจะพูดบ้างว่าไม่สวย แต่พยายามอธิบายให้เขาฟังว่า ไม่ใช้ยาแล้ว

"นานวันเข้าลูกค้าฟังเขาเข้าใจ และซื้อสินค้าของเรามากขึ้น มีขาประจำ เช่น คนป่วยที่เป็นเบาหวานซื้อฝรั่งของเราไปปั่นกินอาทิตย์ละ 10 ก.ก. หากไม่ปลอดภัยจริงมีสารเคมีโดยเฉพาะคนป่วยจะกินไม่ได้นะเขาได้สารเคมีไปในร่างกายเยอะ กลับกลายเป็นว่าเรามีลูกค้าที่เป็นขาประจำมากขึ้น รอซื้อสินค้าจากเรา จะไปขายอาทิตย์ละครั้งที่ตลาดนัดท่าฉลอม"

ยิ้มบอกเพิ่มเติมว่า เมื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ผลผลิตไม่ลดแต่ไม่สวย อาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้เคมีไปเร่งให้ต้นไม้ออกลูกออกผล ผิดธรรมชาติของเขา แต่เรื่องรสชาตินั้นยอมรับว่าใช้อินทรีย์บางชนิดรสชาติดีขึ้น เช่น ส้มโอ ฝรั่ง แต่เราก็ต้องดูแลอย่างดีเข้าสวนเกือบทุกวัน ระวังไม่ให้เพลี้ยระบาด หากเกิดขึ้นเราก็แย่เหมือนกัน

ขณะนี้สวนผลไม้ผสมผสานของยิ้ม และแม่ที่ดูแลกัน 2 คน หลังจากที่พอเสียชีวิต ไปปีเศษ กำลังพัฒนาให้เป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน ifoam รอใบรับรองผล ซึ่งแน่นอนสินค้าจากสวนของคนรุ่นใหม่ อย่างยิ้มที่เคยไปศึกษาเรื่องการเกษตรที่เยอรมนีมากว่า 2 ปี กำลังเป็นต้นแบบที่ ไม่เฉพาะเรื่องของเกษตรอินทรีย์เท่านั้นแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าเด็กเจนวายอย่างยิ้ม ต่อยอดวิถีเกษตรให้มีมาตรฐานระดับโลกได้

ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้สนใจรายละเอียดการผลิตพืชอินทรีย์แบบครบวงจร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์โอทาน ผู้อำนวยการศูนย์เกษตรอินทรีย์สุขใจ หมายเลขโทรศัพท์และแฟกซ์  0-3422-5203

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

รุรา  เชื้อเพลิงอัดแท่ง  ค่าวซอ  Kamran ul Baset  เจ็บต้นคอ  ทำร้ายตัวเอง  เยาวชนเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง  ตรวจหาเชื้อ  แบบฟอร์มเสนอแผนงานสื่อป้ายกลางแจ้ง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม นักวิชาการสนับสนุนงานนวัตกรรม นักวิชาการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นักวิชาการด้านการประเมินผล  นึกศึกษา  วิดีโอเกม  กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  มีดีมาโม้ มีโชว์มามิกซ์ Season II  กฎหมายจราจร  กีฬาสีปลอดเหล้า  เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป  เต้นแอโรบิก  การลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  บวช บวชใจ ชุมชน จิตใจ ธรรมะ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม