เที่ยวงาน "วันลอยกระทง - มหกรรมอาหารปลอดภัย"

| |
อ่าน : 2,717

วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 เป็นวันที่ดอกโกมุทในนาคพิภพบาน และเป็นวันที่พระจันทร์ส่องแสงสว่างมากที่สุด ตลอดจนเป็นวันที่แม่น้ำมีน้ำปริ่มฝั่ง ซึ่งประเพณีลอยกระทง มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

มีข้อสันนิษฐานถึงแหล่งที่มีอยู่หลายประการ คือเป็นการบูชาเทพเจ้าลำน้ำ เพราะเชื่อว่ามีเทพเจ้า ปกปักรักษาธรรมชาติ ตลอดจนนำคุณประโยชน์แก่มนุษย์มหาศาลในทุกด้าน และมนุษย์ก็ได้ใช้น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต บางครั้งมีการทิ้ง สิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำลำคลอง ทำความสกปรก จึงมีการลอยกระทง เพื่อขอขมาลาโทษแก่พระแม่คงคา เพื่อความสุขความร่มเย็น และสำนึกบุญคุณของน้ำ เป็นการรื่นเริงและพักผ่อนหย่อนใจ  โดยการจัดหาสิ่งของลงไปลอยในแม่น้ำและหาโคมไฟติดไว้ด้วย  เพื่อจะได้เห็นแสงสว่างเวลาลอยน้ำ รวมถึงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ได้ประทับไว้ริมฝั่งแม่น้ำนัมทา มหานที อีกทั้งเป็นการบูชาบรรพบุรุษ โดยมีข้าวปลาอาหาร  หมากพลู ดอกไม้ ธูป เทียน เงินทอง สิ่งของ จากนั้นให้ลอยไปตามกระแสน้ำเพื่อบูชาบรรพบุรุษของตน

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้จัดประเพณีลอยกระทง ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งแต่ละปีก็จะมีรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งปีนี้วัดลอยกระทง ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และด้วยความร่วมอย่างดีจากประชาชนทั้ง 30 ชุมชน  สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่าย ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน และชาวมหาสารคาม จึงได้ ร่วมมือกันจัดงาน "คืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟ ไต้ประทีป" และ "มหกรรมอาหารท้องถิ่น  ปลอดเหล้า ปลอดภัย"  ประจำปี 2556  

"วัตถุประสงค์ของการจัดงานจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีลอยกระทง ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักวัฒนธรรมอันดีงามและสืบสานให้คงอยู่ตลอดไป ให้ประชาชนได้ร่วมพิธีลอยกระทง ขอขมาต่อ พระแม่คงคาเพื่อเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อ ที่มีสืบต่อกันมา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีของพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา  องค์กรเอกชน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น"

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมในงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน  ซึ่งจะเป็นวันเปิดมหกรรมอาหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ภายใต้แนวคิดมหกรรมอาหารท้องถิ่น ปลอดเหล้า ปลอดภัย เป็นการรวมเอาอาหารพื้นเมืองของจังหวัดมหาสารคาม ของดี ผลิตภัณฑ์เด่นจากหลายจังหวัด มาจำหน่ายในงานกว่า 100 ร้านค้า ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด ปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังมีการโชว์การประกอบ อาหาร "ส้มตำสารคาม...สู่ครัวโลก" และการประกวดแอโรบิก ส่วนวันอื่นๆ ก็จะมีการประกวดมิสเตอร์ และมิสสารคาม  การประกวดหนูน้อยนพมาศ ส่วนวันที่ 17 พฤศจิกายน จะมีการเปิดงานลอยกระทง  "คืนสิบสองเพ็ญ เล่นโคมไฟ ไต้ประทีป"  และมีการประกวดนางนพมาศจึงขอเชิญชวนประชาชนเดินทางมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในงาน คืนสิบสองเพ็ญ  เล่นโคมไฟ ไต้ประทีป และมหกรรมอาหารท้องถิ่น ปลอดเหล้า ปลอดภัย" ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ที่ดีงาม และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณริมคลองสมถวิล (สะพานนพมาศดำรัส)

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยสุคนธ์ทิพย์  กำธรเจริญ

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม