'เวียดนาม' ศึกษาการบริหารงานกองทุนฯ สสส.

| |
อ่าน : 7,003

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่รัฐจากประเทศเวียดนามได้เดินทางมาศึกษาการบริหารงานกองทุนฯ ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โอกาสนี้ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการ สสส. ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และผู้กำหนดนโยบาย ประเทศเวียดนาม จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกประจำประเทศเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานของ สสส. และนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารกองทุนควบคุมยาสูบของเวียดนามให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ในการศึกษางานครั้งนี้ รองผู้จัดการ สสส. กล่าวถึงการทำงานที่ผ่านมาของ สสส. เพื่อสร้างความตระหนักและขยายพื้นที่การสร้างเสริมสุขภาพในทุกด้านให้แก่ประชาชนว่า ใช้แผนการขับเคลื่อนการสื่อสารสู่สังคมในวงกว้าง ผ่านการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และกระจายการทำงานไปทั่วประเทศ โดยมีการกำหนดนโยบายในการสร้างเสริมสุขภาพ และการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

“ปัจจุบันสสส. มีแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 14 แผน โดยในแต่ละแผนล้วนมีภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถที่จะเสริมสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นจริงในสังคม ทั้งยังมีการใช้การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์สู่ประชาชนอยู่เสมอ โดยเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ และจัดทำโฆษณาในการรณรงค์ต่างๆ อาทิ การดำเนินงานต่อต้านการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ฯลฯ ผลปรากฏว่า ร้อยละ 95 เป็นสิ่งที่คนจดจำได้”

ทั้งนี้ เวียดนามได้ผ่านร่างกฎหมายควบคุมยาสูบเดือนพฤศจิกายน 2555 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ 'เวียดนาม' เป็นประเทศที่ 5 ในอาเซียนที่มี 'กองทุนเพื่อการควบคุมยาสูบและเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ'

นอกเหนือจากมาตรการต่างๆ แล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติให้มีการตั้งกองทุนเพื่อการควบคุมยาสูบ ซึ่งขณะนี้กองทุนฯ ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น และจำเป็นต้องเรียนรู้การบริหารงานจากกองทุนลักษณะเดียวกันนี้ในหลายประเทศ เนื่องจาก สสส. เป็นกองทุนที่ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่าทศวรรษและมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนที่ยาวนาน จึงเป็นตัวแบบหนึ่งที่เวียดนามสามารถนำไปประยุกต์กับกองทุนควบคุมการสูบบุหรี่ในประเทศได้

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม