คุมเข้ม `เรือ-แพ` ช่วงเทศกาลลอยกระทง

โดย
| |
อ่าน : 2,240

 

จังหวัดกาญจนบุรี วางมาตรการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง คุมเข้มผู้ประกอบการเรือ-แพ        

นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ในคืนวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. ที่จะถึงนี้ เป็นวันลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นิยมนำเรือและแพมาลอยกระทง ทั้งในแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ เขื่อนเก็บน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต่างๆ เป็นจำนวนมาก อาจเกิดอุบัติเหตุเรือโดนกันได้ โดยเฉพาะบริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี จะมีบริการแพล่องที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงขอเตือนให้ผู้ควบคุมเรือ-แพ เจ้าของหรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ และประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารและแพ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ ควรปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือและเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำตักเตือน ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแล ในเขตพื้นที่ต่างๆ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้บริหาร เรือโดยสาร และแพ ดังนี้

1.โป๊ะเทียบเรือ ให้ผู้ประกอบกิจการเดินเรือ หรือผู้ครอบครองโป๊ะเทียบเรือ ติดป้ายระบุจำนวนคนที่โป๊ะสามารถรับน้ำหนักได้ โดยติดไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ต้องมีพวงชูชีพและอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้เพียงพอ ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดทั่วบริเวณโป๊ะเทียบเรือและทางขึ้น-ลง จัดเจ้าหน้าที่และให้มีที่กั้นทางขึ้น – ลงโป๊ะเทียบเรือ เพื่อควบคุมไม่ให้ประชาชนลงไปบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้ และให้เจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุตกน้ำด้วย

2.เจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือ ให้เจ้าของเรือ หรือผู้ควบคุมเรือทำการตรวจสอบสภาพความพร้อมของตัวเรือและเครื่องจักร ว่ามีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำเรือ เช่น เบาะที่นั่งชูชีพ เสื้อชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมต่อการใช้งาน เรือโดยสารต้องมีป้ายระบุจำนวนคนโดยสารติดตั้งไว้ที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ห้ามเรือทุกลำบรรทุกคนโดยสารเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนด ต้องเปิดโคมไฟเรือตามกฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นและห้ามเปิดใช้โคมไฟอื่นใดที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อการเดินเรือ เกี่ยวกับโคมไฟที่ระบุไว้ตามกฎหมายหรือทำให้ลักษณะความชัดเจนของโคมไฟเปลี่ยนไป ในการนำเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ ต้องรอจนกว่าร่องน้ำทางเดินเรือว่าง ให้ระมัดระวังไม่ให้กีดขวางต่อการเดินเรือขึ้น-ล่องด้วย ห้ามผู้โดยสารและห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตราย หรืออุบัติเหตุ

3.ประชาชนทั่วไป ผู้โดยสารเรือที่ว่ายน้ำไม่ได้ เมื่อลงเรือควรสวมเสื้อชูชีพหรือนั่งใกล้อุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในเรือทุกครั้ง ควรแต่งการที่สามารถถอดออกได้ง่าย รองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าหุ้มข้อหรือรองเท้าหุ้มส้น และไม่ควรใช้ชนิดเชือกผูก ควรยืนคอยบนท่าเทียบเรือ การขึ้น – ลงเรือจะต้องรอให้เรือจอดเทียบโป๊ะเทียบเรือให้เรียบร้อยก่อน และห้ามแย่งกันขึ้น – ลง เมื่อลงในเรือแล้วห้ามนั่งท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือ หลังคาเรือ ในขณะที่เรือเอียงหรือเรือโคล่งอย่าตื่นตกใจ ให้ผู้โดยสารพยายามจับพนักพิงที่นั่งให้มั่นและอย่าพยายามขืนการเอียงของเรือ เพราะอาจะเป็นเหตุให้เรือจมได้

ผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุรา หรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ ห้ามจุดดอกไม้ไฟในเรือและหากอยู่บนฝั่ง บนโป๊ะเทียบเรือ หรือท่าเทียบเรือ ห้ามจุดดอกไม้ไฟไปที่ท่าเรือ เพราะจำทำให้เกิดอันตรายแก่เรือและประชาชนที่อยู่ภายในเรือได้ และประชาชนที่จะมาลอยกระทงบนโป๊ะท่าเทียบเรือ ห้ามลงมาบนโป๊ะเทียบเรือจนเกินจำนวนคนที่กำหนดไว้และในขณะทำการลอยกระทงให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากคลื่นของเรือที่แล่นสัญจรไป-มา หรือเรือที่จะเทียบเข้าท่า โดยขอฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 2 คน
100 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เดินจงกรม  พระ-ทำ  พื้นฐานการแบ่งปัน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth มีดี มีเดีย See Hear Touch สื่อทางเลือกสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ล้อเล่นโลก กอดเพื่อการอยู่ร่วมกัน คนพิการ คนตาบอด คนหูหนวก การประกวดสื่อทางเลือก  โรคอ้วน  กระทรวงมหาดไทย  เพื่อนอาสา  กระพริบ  บุคคลิก  ถั่วแดง  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth บุหรี่ นิทรรศการ ออกแบบ จ้างเหมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  กระเทียม  มูลนิธีชีววิถี  พัฑฒิดา ปุญณารักษ์  ศิริราช  ก่อสร้าง  ตากแอร์  ปลอดประทัดยักษ์  โฆษณาอวดอ้างเกินจริงของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หนังสารคดีสั้นทางโทรทัศน์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม