'สุโขทัย' เมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี่แห่งแรกของปท.

โดย
| |
อ่าน : 2,411

หวังลดจำนวนผู้สูบ โดยเฉพาะเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

 

 

          จังหวัดสุโขทัย ลงนามความร่วมมือประกาศเป็นเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี่แห่งแรกของประเทศ ต้อนรับวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมที่จะถึงนี้

 

          เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 52 นายวันชัย  ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ปลอดบุหรี่ ณ หอประชุมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการนี้ขึ้น

 

          เพื่อให้จังหวัดสุโขทัยเข้าสู่วัฒนธรรมการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย รณรงค์ให้ประชาชน เกิดการรับรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย และจัดสถานที่เขตปลอดบุหรี่ของจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) กับส่วนราชการ และเอกชน กว่า 30 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และต้อนรับวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมที่จะถึงนี้

 

          จากผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2550 พบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด 93,709 ราย เป็นเพศชาย 88,088 คน เพศหญิง 5,621 คน หากยังไม่มีการรณรงค์ให้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ และจัดให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และเลิกบุหรี่ อาจทำให้จำนวนหนึ่งในสามของผู้สูบบุหรี่ในจังหวัดสุโขทัยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าว จะสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update 26-05-52

อัพเดทเน้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม