สสส.ชวนเยาวชน'ทั่วปท.'ออกค่ายรวมพลัง

โดย
| |
อ่าน : 1,757

แก้ปัญหาสังคมเหลื่อมล้ำ

 

          นพ.ชาตรี เจริญศิริ กรรมการบริหารแผนคณะ 6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่าสสส. ร่วมกับมูลนิธิโกมลคีมทอง จัดโครงการ ค่ายอาสาศึกษาปัญหาสังคมเพื่อให้เยาวชนใช้เวลาช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ ออกค่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาชุมชน การสร้างกลไกทางสิทธิต่างๆ ที่คนในชุมชนควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

 

           อาทิ การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ความเสมอภาคที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต เพื่อนำไปสู่การขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเสริมสร้างให้ชุมชนเหล่านั้นพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

 

          นพ.ชาตรีกล่าวว่า กิจกรรมต้องเป็นการถ่ายโอนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและเยาวชน ต้องไม่ใช่รูปแบบเชิงวัตถุอย่างการสร้างสิ่งอุปโภคบริโภคหรือประท้วงเพื่อเรียกร้องโฉนดที่ดินทำกินเท่านั้น แต่จะเชื่อมโยงไปถึงการออกแบบให้ชุมชนตระหนักว่าการเป็นพลเมืองนั้นมีสิ่งใดบ้างที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม

 

          เช่นเดียวกับคนในเมืองหรือผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าได้รับ สสส.เปิดรับพิจารณานิสิต-นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งใบสมัครได้ที่มูลนิธิโกมลคีมทอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเพื่อคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุด 30 โครงการ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

update: 23-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม