ดัน 'แก้เด็กท้อง' เป็นวาระแห่งชาติ

โดย
| |
อ่าน : 1,575

วางยุทธศาสตร์บำบัด-ฟื้นฟู

 

 

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในพิธีเปิด "โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม" ว่า พม. ได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดทำร่างยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนพฤศจิกายน และประกาศเป็นวาระแห่งชาติในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในวันที่ 25 พฤศจิกายน

 

          โดยปัจจุบันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ได้ทวีความรุนแรงและต้องเร่งแก้ไขให้เป็นรูปธรรม โดยไทยมีแม่วัยเยาว์อายุระหว่าง 15-19 ปี มากเกินมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดเป็นอันดับหนึ่งในเอเชีย และอันดับสองของโลกที่น่าตกใจ ปีนี้ยังพบแม่อายุต่ำกว่า 15 ปี เพิ่มขึ้นถึง 2,000 คน เป็นกว่า 3,000 คน อายุต่ำสุดคือเพียง 9 ขวบ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการถูกกระทำ

 

          ด้านนางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กล่าวถึงร่างยุทธศาสตร์ฯว่า ประกอบด้วย 5 ด้านคือ 1. การป้องกัน 2. การช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟู 3. การเสริมสร้างบทบาทและองค์ความรู้แก่ผู้นำทางความคิดของเด็กและเยาวชน 4. การผลักดันนโยบาย และ 5. การสำรวจข้อมูล การพัฒนา และการติดตามผล โดยสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทุกปีงบประมาณ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update : 21-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม