'สองแคว'เข้มสวมหมวกนิรภัย100%ป้องกันการสูญเสียชีวิตผู้ใช้รถ

โดย
| |
อ่าน : 5,454

พ่อเมืองสองแควเปิดกิจกรรมชาวพิษณุโลก ต้องปลอดภัย ทุกภาคส่วนร่วมใจ มีและใช้หมวกนิรภัย 100 %  ช่วยรักษาวินัยจราจรและลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนน ผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ร่วมมอบหมวกนิรภัยให้ผู้ว่าฯ

หมวกกันน็อก

นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ชาวพิษณุโลก ต้องปลอดภัย ทุกภาคส่วนร่วมใจ มีและใช้หมวกนิรภัย 100 %  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เห็นชอบโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ปี 2554-2563 และได้มีการประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยทางถนนในทุกระดับ

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งพบว่า 3 ใน 4 ของอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์และการไม่สวมหมวกนิรภัย เพื่อรักษาระเบียบวินัยทางการจราจร ให้นำไปสู่การลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเสียชีวิต และความพิการ ป้องกันการสูญเสียรายได้จากการประสบอุบัติเหตุและเพื่อรักษากฎระเบียบวินัยจราจร

ดังนั้น จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ และทุกภาคีเครือข่าย ได้จัดทำโครงการ ชาวพิษณุโลก ต้องปลอดภัย ทุกภาคส่วนร่วมใจ มีและใช้หมวกนิรภัย 100% ขึ้น เพื่อสร้างกระแส และสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนน ปลูกจิตสำนึกและเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ปลอดภัย แก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป 

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกาศวาระจังหวัดพิษณุโลก ในการขานรับนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% การรับมอบหมวกนิรภัยจากผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์เพื่อมอบต่อให้ตัวแทนหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายในตำบลสมอแข การลงนามในบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยูระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและภาคีเครือข่าย การมอบป้ายพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% การจัดบูธนิทรรศการ  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ที่มา: เดลินิวส์ 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม