'วัณโรค'พบก่อนรักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

โดย
| |
อ่าน : 3,262

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และ มาลาเรีย (the global fund) ร่วมจัดงานรณรงค์การป้องกันโรควัณโรค เนื่องในโอกาสวัณโรคสากล 24มีนาคม 2554พร้อมชูคำขวัญประจำปีจากองค์การอนามัยโรค "รู้ทันวัณโรค พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย"เพื่อสร้างกระแสให้คนไทยตระหนักถึงการป้องกันควบคุมวัณโรค รวมถึงผู้ป่วยได้รับรู้ถึงวิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันดับที่ 18 ของโลก ในจำนวน 22 ประเทศที่มีปัญหาการระบาดด้านวัณโรคสูง โดยปี 2553 คาดการณ์ว่าประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่ทุกประเภท ประมาณ 92,300 คน ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง หรือ44,475 คน เป็นผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ และเสียชีวิตถึงปีละ 12,089 คน

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพบปัญหาวัณโรคดื้อยา พบว่า อัตราการดื้อยาหลายขนาน (mdr-tb) ในผู้ป่วยใหม่ร้อยละ 1.65 ซึ่งถือว่าปัญหาการดื้อยาในผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษามาก่อนยังไม่สูงมาก แต่จากการศึกษาในกลุ่มประชากรพิเศษ ได้แก่ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำโรงพยาบาลในเขตเมืองใหญ่ แนวชายแดน และพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเอดส์สูง ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีปัญหาในการควบคุมวัณโรค พบอัตราการดื้อยาปฐมภูมิสูงถึง ร้อยละ 5-7 และในผู้ป่วยวัณโรคที่เคยได้รับยามาก่อนพบอัตราการดื้อยาสูงกว่าผู้ป่วยรายใหม่หลายเท่าเนื่องจากผู้ป่วยหยุดทานยาเมื่อยังไม่หายขาดทำให้เชื้อโรคดื้อยาเมื่อกลับมาทานใหม่

พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันวัณโรคโลกสากล 24มีนาคม 2554 นี้ เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์ในการช่วยขจัดวัณโรค เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค ตามคำขวัญขององค์การอนามัยโลกประจำปีนี้ คือ one the move against tuberculosis "รู้ทัน วัณโรค พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" ซึ่งหมายถึงวัณโรคหากตรวจพบก่อนหรือเร็ว ก็จะเป็นผลดีกับผู้ป่วย ทำให้เข้าถึงบริการได้เร็วขึ้นการเจ็บป่วยไม่รุนแรง มีโอกาสแพร่เชื้อให้ชุมชนในเวลาสั้น รักษาหาย เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตัดวงจรการแพร่เชื้อ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคไปยังผู้อื่นและชุมชน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยควรจะสำรวจตัวเองเมื่อมีอาการไอติดต่อกันนานกว่า 2สัปดาห์มีอาการเป็นไข้เจ็บหน้าอก และมีอาการไอปนเลือด ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพื่อตรวจให้แน่ชัด เพราะถ้าตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถ้าปล่อยไว้นานหรือไม่รักษาเลยก็จะเป็นตัวแพร่เชื้อไปหาผู้อื่นได้ และจะเสียชีวิตในที่สุด

"ดังนั้น ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจถึงการรักษาที่ถูกวิธี โดยต้องรับประทานยาติดต่อกันนาน 6 เดือน ห้ามหยุดยา เพราะจะรักษาไม่หาย อีกทั้ง ถ้ารับประทานยาไม่สม่ำเสมอก็จะมีอาการดื้อยาและยังไปแพร่เชื้อวัณโรคที่ดื้อยาออกไปสู่ผู้อื่นอีก การรักษาก็จะยากขึ้น ซึ่งค่ารักษาพยาบาลของโรควัณโรคดื้อยาจะเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าตัวจากเดิม 2,000 บาท เป็น 200,000 บาท"

สำหรับกิจกรรม "รู้ทัน วัณโรค พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" เนื่องในโอกาสวันวัณโรคโลกสากล 24มีนาคม2554นี้ จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรีโดยจะมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับวัณโรคพร้อมทั้งความรู้จากองค์กรภาคีร่วมอื่นๆ มีบริการตรวจเช็ดสุขภาพและปอด ฟรี และการจำหน่ายสินค้าเพื่อการกุศล

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม