ดึงเยาวชนปลูก 'ผักพื้นบ้าน' ทำกิจกรรมร่วมผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 1,580

รศ.นพ.อำนาจ ศรีรัตนบัลล์ ประธานอนุกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ อนุกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวระหว่างลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน "โครงการผักพื้นบ้านเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" โดยสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ว่า ที่น่าสนใจคือ ชมรมผู้สูงอายุกฤษณา 2 ต.ระแหง อ.สามโคก เพราะชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างแปลงผักกว่า 20 ชนิดในพื้นที่ใกล้หมู่บ้านจัดสรร ทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเลี้ยงหลาน ตอนกลางวันจะมีกิจกรรมทำร่วมกัน ทำให้ได้พูดคุยและรู้จักเพื่อนบ้านด้วย

ดึงเยาวชนปลูก 'ผักพื้นบ้าน' ทำกิจกรรมร่วมผู้สูงอายุ 

ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ สสส.แต่ยังต้องดูการนำผักที่ปลูกได้ไปปรุงอาหาร พร้อมถ่ายทอดสรรพคุณให้กับเยาวชนเพื่อเป็นการสร้างกิจกรรมให้คนต่างวัยด้วย

ส่วน นพ.ลือชา วนรัตน์ อนุกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุฯ  กล่าวว่า โครงการนี้ต้องการให้นำผลิตผลที่ได้ต่อยอดในกิจกรรมปรุงอาหาร ซึ่งควรขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กและเยาวชนด้วย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มนำร่องกับ 8 จังหวัดภาคกลางอาทิ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ฯลฯรวมแล้วมี 48 ชมรม ที่ได้รับการสนับสนุนและโครงการดังกล่าว จะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2554 แต่ขณะนี้มีองค์การบริหารส่วนตำบลหลายแห่ง ยืนยันว่าจะรับช่วงดำเนินการต่อไปที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม