'เข็มสัก' ปัจจัยเสี่ยงสูงผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี

โดย
| |
อ่าน : 1,784

กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ คร.และกรมราชทัณฑ์ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในเรือนจำ ชี้'เข็มสัก' ปัจจัยเสี่ยงสูงผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี

'เข็มสัก' ปัจจัยเสี่ยงสูงผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่กรมควบคุมโรค นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คร.และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในเรือนจำ

พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันทางพฤติกรรมและชุมชน สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คร.กล่าวว่า การลงนามดังกล่าวจะทำให้ คร. สามารถดำเนินการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในเรือนจำได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค ที่จะต้องได้รับยาต่อเนื่องโดยจะมีการประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงในการจัดส่งยา เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับเรือนจำต่างๆ ทั้งยังจะมีการอบรมพยาบาลที่ทำหน้าที่ในห้องพยาบาลในเรือนจำในการดูแลผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรคอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา คร.ได้เคยมีความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการแจกถุงยางอนามัยในเรือนจำเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีแต่พบว่ายังมีอีกปัจจัยคือการใช้เข็มสักร่วมกัน

ด้านนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 27 ปี อดีตผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางปทุมธานี อาสาสมัครต้านเอดส์ กล่าวว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขัง คือ การมีเพศสัมพันธ์และการใช้เข็มสักร่วมกัน ซึ่งผู้ต้องขังจะนิยมสักกันมาก จึงมีโอกาสติดเชื้อผ่านทางเข็มสักได้ ดังนั้น ช่วงที่ผ่านมานอกจากจะมีการแจกถุงยางให้กับกลุ่มผู้ต้องขังแล้ว ยังต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการใช้เข็มสักร่วมกันที่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม