'อย.' คุมเข้มร้านผลิตน้ำดื่มเน้นสะอาด-สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ

โดย
| |
อ่าน : 3,176

 

 

 

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดทำแผนการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่มในเขตพื้นที่ประสบภัย รวมทั้งได้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการฟื้นฟูสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพภายหลังน้ำลดซึ่งในเบื้องต้นจะดำเนินการกับสถานประกอบการผลิตน้ำดื่ม และน้ำแข็งที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากในภาวะน้ำท่วมอาจทำให้มีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคหรือสารพิษในแหล่งน้ำ รวมถึงเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย

ทั้งนี้ อย.ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการฟื้นฟูสถานประกอบการ อาทิ การทำความสะอาด อาคารสถานที่เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตแก่ผู้ประกอบการทุกราย ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะให้บริการตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

รองเลขาธิการ อย.กล่าวต่อไปว่าขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินการของ อย.และการตรวจวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยในการบริโภคน้ำดื่มและน้ำแข็งทั้งนี้ อย. มีข้อแนะนำในการเลือกบริโภคน้ำดื่มและน้ำแข็ง ดังนี้ ควรเลือกบริโภคน้ำดื่มที่บรรจุในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิทไม่รั่วซึม ไม่มีร่องรอยการเปิดใช้ มีเครื่องหมายอย. แสดงบนฉลาก ลักษณะของน้ำที่บรรจุอยู่ต้องใสสะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น รสที่ผิดปกติ สำหรับการเลือกบริโภคน้ำแข็ง ควรเลือกน้ำแข็งบรรจุถุงที่มีการแสดงข้อความบนฉลากอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเครื่องหมายอย.หากต้องบริโภคน้ำแข็งที่ตักแบ่งขายตามร้านค้าทั่วไป ควรสังเกตสถานที่เก็บและภาชนะบรรจุ ต้องไม่มีการใส่น้ำแข็งปนกับอาหารประเภทอื่น และก้อนน้ำแข็งต้องมีความใส สะอาด

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม