พิธีไหว้ครู'แพทย์แผนไทย' หนุน"นวดตาบอด"สอบโรคศิลปะ

โดย
| |
อ่าน : 3,996

พิธีไหว้ครู'แพทย์แผนไทย' หนุน

สสส.หนุน หมอนวดไทยที่พิการทางสายตาสามารถสอบให้ประกอบโรคศิลปะได้ เพื่อทำหน้าที่เป็นครูสอนศิษย์ตาบอดรุ่นต่อไป เผยนวดตาบอดกว่า 1,000 คนไม่มีสิทธิ์สอบ ปัจจุบันมี 6 คน ที่ได้รับการรับรอง

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผู้พิการถือเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะอีกกลุ่มที่ทั้งรัฐและภาคส่วนต่างๆ ต้องเข้ามาร่วมทำงานกับกลุ่มคนพิการ เพื่อสร้างหรือปรับปรุงปัจจัยทางสังคมด้านต่างๆ ให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะ และสนับสนุนให้กลุ่มพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้น สสส.จึงได้ร่วมกับภาคีต่างๆ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาทิ การพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และที่สำคัญคือการสนับสนุนให้ผู้พิการมีอาชีพ ตาม "โครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวด" หรือหมอนวดไทย ให้คนตาบอดสามารถสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทนวดไทยเพื่อทำหน้าที่เป็นครูสำหรับศิษย์ตาบอดรุ่นต่อไป

"สสส.ยังสนับสนุน และพัฒนาให้องค์กรที่เคยฝึกอบรมหมอนวดตาบอด ได้ยกระดับขึ้นเป็นสถาบันฝึกอบรมในระดับวิชาชีพ ตลอดจนได้พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน และครูฝึกนวดไทยสำหรับคนตาบอดไว้เพื่อขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโครงการสามารถพัฒนาคนตาบอดให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้แล้ว 2 รุ่น รวม 75 คน ซึ่งในรุ่นที่ 1 ได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว และขณะนี้กำลังสอบผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยในเดือนพฤษภาคม 2555" ทพ.กฤษดา กล่าว

นพ.ประพจน์ เภตรากาศนพ.ประพจน์ เภตรากาศ ผู้จัดการโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตา ให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย กล่าวว่า พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมานาน ในพิธีมีการกล่าวคำสัตย์ปฎิญาณที่จะรักษาจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งปีนี้มีหมอนวดที่ตาบอดเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูด้วย เพราะถือเป็นศิษย์รุ่นแรกที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทยจำนวน 35 คน

"ก่อนหน้านี้ผู้พิการทางสายตา 1,000 กว่าคน ผ่านการเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้ว แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เพื่อขอใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ เพราะผู้ที่จะสอบได้นั้น จะต้องผ่านการอบรมจากสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 6 คนเท่านั้นที่ได้รับการรับรองแล้ว" นพ.ประพจน์กล่าว

นายพิศิษฐ์ เบญจมงคลวารี ด้านนายพิศิษฐ์ เบญจมงคลวารี ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย กล่าวว่า น่าดีใจที่อาชีพหมอนวดไทยเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการทางสายตา เพราะเพียงแค่ใช้มือก็สามารถหากินได้แล้ว จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทุกฝ่ายเข้ามาสนับสนุนคนตาบอด

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม