ลุยขับเคลื่อน 'ร้านยาคุณภาพ' ทั่วประเทศ

โดย
| |
อ่าน : 3,379

 

อย.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาร้านยาสู่การรับรอง “ร้านยาคุณภาพ” เพื่อผู้บริโภคปลอดภัยจากการใช้ยา สร้างแฟ้มเก็บประวัติการใช้ยาผู้ป่วยเรื้อรัง...

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่งเสริมให้ร้านยามีการพัฒนาภายใต้วิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม ซึ่งเป็นหลักการที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพจากสภาเภสัชกรรม ภายใต้ชื่อ “ร้านยาคุณภาพ” โดยร้านยาที่จะผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรมได้นั้น จะต้องมีมาตรฐานการให้บริการด้านยาและสุขภาพที่ดี มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานร้านยา 5 ด้าน ได้แก่ 1.สถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ 2.การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ 3.การบริการเภสัชกรรมที่ดี 4.การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม และ 5.การให้บริการและการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม

ทั้งนี้ ร้านยาคุณภาพจะเน้นการบริการแบบวิชาชีพ โดยจะเริ่มตั้งแต่ความใส่ใจในกระบวนการคัดสรร ตลอดจนการจัดเก็บยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในร้านยาให้คงคุณภาพ มีระบบการควบคุมวันหมดอายุ มีเภสัชกรประจำร้านคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม รวมถึงแก้ไขปัญหาจากการใช้ยา ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจในการใช้ยา อาทิ รู้จักชื่อยา สรรพคุณในการรักษา วิธีใช้ คำแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อให้หายป่วย การใช้ยาอย่างเหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ ในกรณีที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและต้องมารับบริการอย่างต่อเนื่อง เภสัชกรประจำร้านจะมีแฟ้มเก็บประวัติการใช้ยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยา แต่หากอาการโรคเกินความสามารถในการดูแลรักษา เภสัชกรจะส่งต่อให้แพทย์ดูแลอย่างเหมาะสมต่อไป

เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ที่ผ่านมา อย. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ร้านยาเข้าสู่การรับรองคุณภาพมากขึ้น โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาร้านยาหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ การเสริมแรงจูงใจในการพัฒนา การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนากฎหมายใหม่ การส่งเสริมให้ร้านขายยาสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สู่ผู้บริโภคและเชิญชวนร้านยาให้เข้าสู่การรับรองคุณภาพ และการส่งเสริม การกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส่งผลให้ร้านยามีแรงจูงใจในการพัฒนาบริการด้านเภสัชกรรม เพื่อเข้าสู่การรับรองคุณภาพเป็น “ร้านยาคุณภาพ” มากขึ้น ทำให้ผู้บริโภคได้รับบริการด้านเภสัชกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันมีร้านยาที่ผ่านการรับรองเป็น “ร้านยาคุณภาพ” แล้วจำนวน 547 แห่งทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม