ตะลึงหมอชี้ 'ไวรัสตับอักเสบบี' อันตรายกว่า 'เอดส์' 100 เท่า

โดย
| |
อ่าน : 4,451

แพทย์เผยโรคไวรัสตับอักเสบบี อันตรายกว่าเอดส์ 100 เท่า คนอีสานตายกว่า 2 หมื่นคนต่อปี แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ง่าย กลายเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. มีรายงานว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “วันตับอักเสบโลก รู้ทันภัยร้าย ห่างไกลโรคตับ” นำทีมแพทย์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพให้คนอีสานฟรี โดย รศ.พญ.วัฒนา สุขีไพศาลเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงการจัดโครงการวันตับอักเสบโลก ว่า จุดเริ่มต้นของโครงการเกิด มาจากการที่พบว่าคนภาคอีสานป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบจำนวนมาก คิดเป็น 10-15 % ของจำนวนคนอีสานในพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็น โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี 10% โรคไวรัสตับอับเสบชนิดซี 5% ซึ่งโรคไวรัสตับอักเสบนี้

หากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยจะกลายเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง กลายเป็นโรคแข็งตับ และโรคมะเร็งตับ ในที่สุด ประมาณการได้ว่าคนภาคอีสาน 22 ล้านคน เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ 3 แสนคน และกลายโรคตับอักเสบเรื้อรังจนเสียชีวิต ไม่ต่ำกว่า 2 หมื่นคนต่อปี

นอกจากนี้โรคตับอักเสบเรื้อรัง ยังสามารถเกิดจากผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบ จากสาเหตุอื่นนอกจากการติดเชื้อไวรัส เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การได้รับสารพิษ ความอ้วน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของคนอีสาน จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ความรู้คนอีสาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ช่วยลดอัตราการติดเชื้อและลดอัตราการอักเสบในผู้ป่วยโรคตับอักเสบได้

โรคไวรัสตับอักเสบ มีทั้งหมด 5 ชนิด คือ ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบดี และไวรัสตับอักเสบอี แต่ชนิดที่ก่อให้เกิดไวรัสตับตับเรื้อรังก็คือ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสตับอักเสบดี โดยที่ ไวรัสตับอักเสบดี ไม่พบเจอในประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องรณรงค์ โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคไวรัสตับอักเสบซี แบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาว

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นโรคไวรัสตับ อักเสบบี คือ การติดต่อจากแม่สู่ลูก โดยผู้ป่วยไม่รู้ตัวเองจึงไม่ได้รับการรักษา จึงทำให้โรคแพร่กระจายภายในเครือญาติ นอกจากการติดต่อจากแม่สู่ลูกแล้ว ยังสามารถติดต่อกันทางเลือด น้ำคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ และการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบซี ปัจจุบันพบว่าสาเหตุสำคัญคือ การติดเชื้อทางเข็ม โดยการสักลวดลายบนผิวหนังและการฉีดยา เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบแล้ว ผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการอะไร จนถึงระยะสุดท้าย ผู้ป่วยอาจเกิดอาการตับวายและเสียชีวิตได้

ส่วนวิธีป้องกันและดูแลรักษา ควรตรวจเช็กหากมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ภายในเครือญาติพบผู้ป่วยโรคตับอักเสบหรือมะเร็งตับ เคยเป็นโรคตัวเหลืองตาเหลือง หรือ บุคลากรในโรงพยาบาล รวมไปถึง นักศึกษาพยาบาล แพทย์ สาธารณสุข ที่มีโอกาสปนเปื้อนเลือด หรือแม้กระทั่งการเข้ารับบริการทำฟัน เครื่องมืออาจไม่สะอาด จากนั้นฉีดวัคซีนป้องกันเมื่อพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูง และควรหมั่นดูแลสุขภาพร่างกาย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงสารเคมีและสารพิษต่างๆ ควบคุมน้ำหนัก กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

“โครงการวันตับอักเสบโลก จะเป็นการลงพื้นที่ 12 จังหวัดในเขตภาคอีสาน โดยทีมคณะแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร จากโรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือ 12 แห่ง ไปให้ความรู้ในเรื่องโรคตับอักเสบ และผู้ป่วยจริงมาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคดังกล่าว นอกจากนี้ภายในงานยังมีการตรวจตับฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งการตรวจตับในโรงพยาบาลทั่วไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท พร้อมคู่มือการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลโรคตับ สำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่สามารถใช้สิทธิ์รักษาอื่นได้ สามารถขึ้นทะเบียนขอรับยาฟรีได้ภายในงาน ซึ่งเป็นยาที่มาจากโครงการวิจัยและการบริจาค เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม” รศ.พญ.วัฒนา กล่าว

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพตับ สามารถติดต่อขอตรวจได้ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังต่อไปนี้ วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. เครือข่ายโรงพยาบาลหนองคาย ณ ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. เครือข่ายโรงพยาบาลชัยภูมิ ณ ห้องลีลาวดีโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น. เครือข่ายโรงพยาบาลอุดร ณ ห้องประชุมชั้น 7 ตึกอำนวยการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น. เครือข่ายโรงพยาบาลค่ายพระพุทธยอดฟ้า ณ ห้องประชุมค่ายประเสริฐสงคราม วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น. เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์ วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 08.30 น. เครือข่ายโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5

โดยวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 ตรงกับวันตับอักเสบโลก world hepatitis day 2013 ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงาน ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ภายในงานมีการตรวจตับฟรี การให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับ และการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังและโรคมะเร็งตับ ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือปรึกษาปัญหาทางด้านสุขภาพ ได้ที่ 08-7427-4093, 0-4336-6558

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม