ไทยซ้อมแผนรับมือ 'ไวรัสโคโรน่า'

| |
อ่าน : 3,784

ห่วงคนไทยที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. ปภ.ซ้อมแผนรับมือไวรัสโคโรน่า

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลพบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าใน 9 ประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันออกกลาง องค์การอนามัยโลกจึงได้ให้ประเทศสมาชิกเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย.2556 เป็นช่วงที่คนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากกรณีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนในรูปแบบการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ (functional exercise) ในวันที่ 6 ก.ย. 2556 ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ 2 สถานการณ์สมมติ ได้แก่ การพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในประเทศไทยในวงจำกัด และในวงกว้าง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลไกการ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากร การประสานงาน การสั่งการแก้ไขปัญหา การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การจัดระบบการเฝ้าระวัง โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและการควบคุม การแพร่ระบาดของโรค เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

การซ้อมแผนเตรียมความพร้อม ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.2556-2559) ซึ่งจะทำให้ ประเทศไทยมีศักยภาพและเครื่องมือในการป้องกัน และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการ แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม