ผลสำรวจ คนไทยฮิตตั้งวงดื่มฉลองปีใหม่

โดย
| |
อ่าน : 3,837

'ดีดีซีโพล'สำรวจทัศนคติคนไทย พบร้อยละ 27 ตั้งใจดื่มฉลองปีใหม่ ร้อยละ 25.6 ไม่หวั่นเมาขับรถ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยปี'57 ออกภาพคำเตือนขวดเหล้า

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงว่า ดีดีซีโพล (ddc poll) ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรค จ.นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ และ จ.นครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรค คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา ได้ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 2,058 ราย ใน 21 จังหวัด อาทิ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรสาคร เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ฯลฯ เมื่อวันที่ 11-19 ธันวาคม 2556 ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า ร้อยละ 27.1 ตั้งใจจะดื่มในช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 45.4 ไม่ดื่ม ส่วนที่เหลือไม่แน่ใจ ขณะที่ ร้อยละ 11.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และร้อยละ 42.5 ของกลุ่มที่ดื่มเป็นประจำทุกวัน อยากให้สมาชิกในครอบครัวร่วมดื่มเหล้าด้วย

นพ.โสภณแถลงอีกว่า นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 44.2 ไม่รู้สึกดีเมื่อได้รับกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะที่ ร้อยละ 22.5 รังเกียจผู้ดื่มเหล้าเป็นประจำ ส่วนร้อยละ 34.1 ระบุว่าผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเป็นคนมีปัญหา อีกร้อยละ 31.9 ระบุว่า ผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำมีเพื่อนมาก ร้อยละ 5.9 ระบุว่าผู้ที่ดื่มเหล้าเป็นประจำเท่ แต่เมื่อถามว่าการดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์ส่งผลต่ออะไรบ้าง ร้อยละ 77.6 ระบุว่า อุบัติเหตุ ร้อยละ 68.1 ระบุว่า ภัยสุขภาพ ร้อยละ 49.3 ระบุว่า ภัยสังคม มีเพียงร้อยละ 4.9 ระบุว่าไม่มีปัญหา แต่ที่น่ากังวลคือ พบว่าคนดื่มแอลกอฮอล์นอกบ้าน ปกติจะขับรถเอง มีถึงร้อยละ 25.6

"เมื่อถามถึงการออกกฎหมายควบคุม พบว่า ร้อยละ 76.3 เห็นด้วยหากมีการบังคับให้มีภาพคำเตือนบนกล่อง หรือ ขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนซองบุหรี่ และร้อยละ 77.8 ให้มีกฎหมายห้ามขับขี่ยานพาหนะทุกชนิดเมื่อดื่มเหล้า อีกทั้ง ยังต้องการให้หน่วยงานรัฐจัดประชุม สัมมนาในโรงแรม หรือสถานที่ที่ไม่กระทำผิด พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ถึงร้อยละ 77.8 และร้อยละ 67.7 ต้องการให้มีกฎหมายห้ามแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานดนตรี กิจกรรมอีเวนต์ต่างๆ"

นพ.โสภณกล่าวว่า จากผลสำรวจดังกล่าว ชัดเจนว่ายังต้องรณรงค์ลดการดื่มอย่างต่อเนื่อง และต้องเดินหน้าออกกฎหมายควบคุมต่อไป โดยเฉพาะการมีสัญลักษณ์คำเตือนบนขวดเหล้าเหมือนซองบุหรี่ ก็มีการสำรวจว่าเห็นด้วยให้ดำเนินการ ดังนั้น ในปี 2557 จะเดินหน้าเรื่องนี้ด้วย

น.ส.มณี ขุนภักดี หัวหน้าฝ่ายรณรงค์และเผยแพร่ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้แรงงานต่อกฎหมายห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงงาน จาก 1,391 ตัวอย่าง แบ่งเป็นชาย ร้อยละ 43.9 หญิง ร้อยละ 56.1 ใน 8 พื้นที่ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี อ่างทอง สระบุรี ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 5-15 ธันวาคม 2556 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทราบดีว่าแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน สร้างปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาหนี้สิน โดยร้อยละ 85.5 เห็นด้วยว่ากฎหมายห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงงานมีประโยชน์ทั้งต่อตัวนายจ้างและลูกจ้าง ขณะเดียวกันร้อยละ 70.7 เห็นด้วยหากงานเลี้ยงปีใหม่ในโรงงานจะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเชื่อว่าช่วยลดปัญหาและผลกระทบต่างๆ ได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

กิจกรรมรับน้อง  Ms.Line Matthiessen  เกษตรกร  กุญแจขับเคลื่อน  ของเปี้ยว  ปฏิญญา สสส.  นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ความปลอดภัยในอาหาร  อาหารรสจัด  โรงงานปลอดเหล้า  โครงการทหารไทย วิถีไทย วิถีพุทธ หยุดแอลกอฮอล์ งดเหล้าเข้าพรรษา  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth สวนเงินมีมา ผู้ประสานงานด้านกิจกรรมผู้บริโภคสีเขียว โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์ greenfair ตลาดสีเขียวสัญจร วารสารตลาดสีเขียว ศูนย์รับและกระจายผักไร้สารพิษ เกษตรอินทรีย์  ความจำเป็นที่ร่างกายต้องการน้ำ  การสื่อสาร  หืดหอบ  โรคมือ เท้า ปาก  ภูธรภาค 9  ขี่จักรยาน  ผักอีเลิด  การรับรู้  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม