'สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระสังฆราช อวยพรวันเด็ก'

โดย
| |
อ่าน : 4,647

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบคำอวยพรวันเด็กปี 57 ว่าเด็กจะดีต้องเริ่มที่พ่อแม่ช่วย สังคมร่วมฝึกหัด สำหรับเด็กนั้น ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ ประเทศชาติ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบคำอวยพรเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2557 ใจ ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ความว่า เด็กจะดีต้องเริ่มที่พ่อแม่ช่วย สังคมร่วมด้วยฝึกหัดดัดนิสัย พระสงฆ์หนุนน้อมนำธรรมก้าวไกล เป็นหลักชัยนำชีวิตนิจนิรันดร์ เด็กในวันนี้ คือ อนาคตของประเทศชาติ การที่จะให้เด็กในวันนี้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอนาคตที่สดใส และพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ในภายภาคหน้าได้ ต้องอาศัยปัจจัย 2 อย่างด้วยกัน อย่างแรกคือเด็กตัวเด็กเอง และอย่างที่ 2 คือสังคมต้องช่วยกัน

สำหรับเด็ก ก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง ต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ต่อประเทศชาติ ต่อสถาบันและต้องมีระเบียบวินัย มีจิตใจใฝ่คุณธรรม สำหรับสังคม ซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่ ครอบครัวและผู้ใหญ่ในสังคม จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อที่เด็กจะได้เจริญรอยตาม เป็นต้นว่า พ่อแม่ต้องไม่เที่ยวเตร่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพของมึนเมา ให้มีความรักสมัครสมานสามัคคีต่อกันและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยน่านิยมนับถือ

ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปีนี้ จึงขอให้เด็กไทยทุกคน สร้างความตระหนักและความสำนึกดี เพื่อจะได้เป็นเครื่องสร้างคุณภาพชีวิตให้กับตนเอง จนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้สถาพรในอนาคต

อนึ่ง ความรักของผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับเด็ก เด็กเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของประเทศชาติ ไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเท่ากับเด็กๆของเรา ท้ายที่สุดนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้เด็กๆทุกคน เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของคุณครู เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป ขอเจริญพร

 

 

ที่มา: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม