แนะดูแลเด็กใกล้ชิด ป้องกันอุบัติภัยในเด็ก

โดย
| |
อ่าน : 6,125

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนอุบัติภัยในเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งอุบัติเหตุทางถนน จมน้ำ และไฟฟ้าดูด พร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด

ควรเพิ่มความระมัดระวังในการพาเด็กเดินถนน ข้ามถนน  ให้เด็กสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่โดยสารรถจักรยานยนต์ ไม่นำเด็กซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกิน 2 คน พร้อมดูแลมิให้เด็กเล่นน้ำในอ่างน้ำหรืออาบน้ำตามลำพัง ให้เด็กสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ท่องที่ยวทางน้ำหรือประกอบกิจกรรมทางน้ำ รวมทั้งติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพื้นและพ้นจากมือเด็ก จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่ให้เด็กใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อุบัติภัยในเด็กมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากความซุกซนและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก การไม่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอเตือนอุบัติภัยที่มักก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กดังนี้

อุบัติเหตุทางถนน

ควรให้เด็กเดินชิดด้านในของถนนหรือบนฟุตบาท โดยจูงมือเด็กให้แน่น ไม่พาเด็กเดินบนถนน และไม่ควรให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณริมถนน เพื่อป้องกันเด็กถูกรถเฉี่ยวชน  พร้อมพาเด็กข้ามถนนตรงทางม้าลาย สะพานลอยหรือบริเวณที่ปลอดภัย ไม่พาเด็กวิ่งข้ามถนนหรือวิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ หากนำเด็กโดยสารรถจักรยานยนต์ ควรให้เด็กสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานและมีขนาดพอดีกับศีรษะเด็ก

ไม่นำเด็กเล็กโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมถึงไม่นำเด็กซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากกว่า 2 คน เพราะจะทำให้รถทรงตัวไม่ดี ทำให้เด็กพลัดตกจากรถได้ กรณีนำเด็กโดยสารรถยนต์ ควรให้เด็กนั่งที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กบริเวณตอนกลางของเบาะหลังรถ ไม่ควรนำเด็กนั่งตักขับรถ เพราะจะส่งผลต่อสมรรถนะและสมาธิในการขับรถ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกดล็อกประตูและกระจกรถ เพื่อป้องกันเด็กยื่นศีรษะ แขน ขา ออกนอกรถ ทำให้ได้รับอันตราย

อุบัติภัยจากการจมน้ำ 

กรณีเป็นเด็กอายุ 1- 4 ปี ไม่ควรให้เด็กเล่นน้ำในอ่างน้ำหรืออาบน้ำในห้องน้ำตามลำพัง ปิดประตูห้องน้ำให้สนิท จัดให้มีฝาปิดครอบภาชนะเก็บน้ำ พร้อมจัดทำรั้วกั้นรอบบ่อน้ำ สระน้ำ อ่างเลี้ยงปลา รวมถึงไม่ให้เด็กเล่นใกล้แหล่งน้ำ เพราะเด็กอาจลื่นตกน้ำ ทำให้จมน้ำเสียชีวิต กรณีเป็นเด็กอายุ 5 – 17 ปี ควรสอนให้เด็กว่ายน้ำเป็น พร้อมดูแลเด็กขณะเล่นน้ำอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้เด็กสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ท่องเที่ยวทางน้ำและประกอบกิจกรรมทางน้ำ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยพยุงตัวเด็กไม่ให้จมน้ำ

อุบัติภัยจากไฟฟ้า

ควรติดตั้งปลั๊กไฟในระดับที่พ้นจากมือเด็กโดยติดตั้งปลั๊กไฟให้สูงจากพื้นประมาณ 1.5 เมตร หากปลั๊กไฟอยู่ในระดับที่ต่ำ ควรจัดหาที่ครอบปลั๊กไฟ เพื่อป้องกันเด็กเล่นปลั๊กไฟ ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด พร้อมจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพัดลม เตารีด กระติกน้ำร้อน จะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็ก ไม่ให้เด็กใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะการเสียบและถอดปลั๊กไฟ การเปิด-ปิดสวิตซ์ไฟ พร้อมถอดปลั๊กไฟและปิดสวิตซ์ไฟทุกครั้งหลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะความซุกซนและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็ก อาจทำให้เด็กถูกไฟฟ้าดูดได้ ท้ายนี้ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด พร้อมสอนเด็กให้เรียนรู้

วิธีป้องกันอุบัติภัย จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับเด็ก

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม