ไอคิว-อีคิว เด็กไทยน่าเป็นห่วง

| |
อ่าน : 5,681

กรมสุขภาพจิต เผยไอคิว-อีคิว"เด็กไทยน่าเป็นห่วง "วิทย์-คณิต"ได้ลำดับ 50 จาก 65 ประเทศ กรมสุขภาพจิตทำสื่อช่วยพัฒนา

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาระดับสติปัญญาเด็กไทย (iq) ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วง โดยผลการสำรวจระดับสติปัญญาล่าสุดเมื่อปี 2554 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.59 ซึ่งถือว่าเป็นค่าระดับสติปัญญาที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ค่อนไปทางต่ำโดยเกณฑ์เฉลี่ยปกติจะอยู่ที่ 90-109 สอดคล้องกับคะแนนการสอบประเมินผลนักเรียนนานาชาติในปี 2555 ที่พบว่า เด็กไทยมีทักษะทางด้านการคิดและการใช้ภาษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เห็นได้จากผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ การอ่านและวิทยาศาสตร์มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่ 50 จาก 65 ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ขณะที่คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ (eq) เฉลี่ยในระดับประเทศก็ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ คือ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 45.12 จากค่าคะแนนปกติ 50-100

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่า กรมสุขภาพจิตจึงจัดทำชุดสื่อเทคโนโลยี "ส่งเสริมคิดคณิต...พัฒนาการอ่านเพิ่มศักยภาพเด็กไทย" ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะสังคม รวมทั้งพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 15 ข้อ เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กและพ่อแม่ได้ใช้ในการสังเกตทักษะทางอารมณ์ของเด็กเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักอารมณ์ตนเอง อดทน รอได้ มีน้ำใจ รู้จักยอมรับผิด กระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ ปรับตัวได้ มีความพอใจมีความสนุกสนานร่าเริงตามวัยของเด็ก

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ชุดสื่อเทคโนโลยี "ส่งเสริมคิดคณิต...พัฒนาการอ่านเพิ่มศักยภาพเด็กไทย" ประกอบด้วยแอนิเมชั่น แผ่นพับและสื่อการสอนถึงรายละเอียดของการฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.rajanukul.com

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รถตู้สาธารณะ ดัดแปลง ผิดกฏหมาย กรมขนส่ง  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  สถานการณ์การชุมนุม  ธรรมดีที่พ่อทำ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth ศีล 5 ทำร้ายผู้อื่น ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดปด กินเหล้า ผิดศีลได้ทุกข้อ งดเหล้า ละบาป ละบุญ  ดนัย หวังบุญชัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์  กลิ่นฉุน  สารต้องห้าม  สุขสาระ  โรคทางจิตเวช  มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  สารเคมีกำจัดศัตรูพืชการโฆษณาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในสื่อไทย  สมาคมภัตตาคารไทย  มองเห็น  Media @ Young พลังสื่อเยาวชน  จิตอาสา  ยาบรรเทาปวด  ทางจราจร  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม