อนุรักษ์น้ำ ฟื้นคืนสภาพ “ลำห้วยทัพทัน”

โดย
| |
อ่าน : 2,183

หลังพบสารเคมีในน้ำ ทำปลาตายเป็นเบือ

 

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักเปิดรับทั่วไป ได้จัดให้มีงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนในโครงการอนุรักษ์ฟื้นคืนสภาพแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน จากทั่วประเทศ

 

          ในที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์น้ำของประเทศ ว่ากำลังประสบปัญหาในการจัดสรรทรัพยากรน้ำ ประกอบกับพื้นที่ต้นน้ำบางแห่ง ได้เกิดการบุกรุกทำให้เสื่อมสภาพไม่สามารถคงพื้นที่ของการเป็นแหล่งต้นน้ำได้ ส่วนแม่น้ำลำคลองที่เป็นแม่น้ำสาขาย่อยประสบปัญหาน้ำมีคุณภาพต่ำ จนไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้

 

          นายพิรุณ บานเย็น หัวหน้าโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ลำห้วยทัพทัน จ.สุรินทร์ กล่าวว่า พื้นที่ที่ตนดำเนินโครงการ พบปัญหาสารเคมีทางการเกษตรไหลลงสู่ลำห้วยทัพทัน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในพื้นที่ จนทำให้ผู้เลี้ยงปลากระชังได้รับความเสียหายจากปลาที่ตายลง นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาฆ่าหญ้าทำให้ลำน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรง

 

          สำหรับการฟื้นฟูนั้นจัดอบรมแกนนำชุมชนๆ ละ 60 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 360 คนใน 6 ชุมชน เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และมีทักษะในการตรวจวัดคุณภาพน้ำในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเชิญชวนเยาวชนในโรงเรียน 4 แห่ง จัดตั้งเป็นนักสืบสายน้ำ เพื่อเป็นอาสาสมัคร เฝ้าระวังสายน้ำ ทั้งนี้ จะมีการผลักดันเรื่องนี้ไปสู่ระดับนโยบายของ อบต. ต่อไป

 

          กลุ่มผู้ได้รับการสนับสนุนทุนในโครงการ ได้ตกลงร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์น้ำ ซึ่งมีทั้งหมด 12 ตัวแทนเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์และฟื้นคืนแม่น้ำลำคลอง ขณะเดียวกันหวังที่จะให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างพลังต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ เพราะที่ผ่านมานั้นการตัดสินใจในการจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคขึ้นอยู่กับหน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว

 

          ทางด้าน ดร.กิตติชัย รัตนะ อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักอนุรักษ์น้ำ กล่าวว่า การที่ผู้ได้รับการสนับสนุนทุนในโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านได้รวมตัวกันสร้างเครือข่ายแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านมีการตื่นตัวในการอนุรักษ์น้ำสูงมาก ต่อไปนี้รัฐคงต้องปรับเปลี่ยนมุมมองในการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เนื่องจากการจัดการทรัพยากรต้องใช้ผู้รับประโยชน์คนสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วจึงจัดสรรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง อาจจะเริ่มต้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กก่อนก็ได้

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาทรรศน์

 

 

update 26-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม