“ขยะนี้มีค่า” ที่ มรภ.พิบูลสงคราม

โดย
| |
อ่าน : 4,766

สร้างจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน

 

 

 

 

          การจัดการกับ ขยะ อย่างไม่ถูกต้องได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของสมาชิกในชุมชน

 

          หอพักนักศึกษา ทะเลแก้วนิเวศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีปัญหาจากการจัดการกับ ขยะ เนื่องจากมีเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกว่า 2 พันชีวิต อีกทั้ง นักศึกษาก็ยังมีพฤติกรรมและนิสัยในการทิ้งขยะไม่เป็นที่ กิจกรรม ขยะนี้มีค่าจึงเกิดขึ้นมาเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหา รวมไปถึงคุณค่าของสิ่งที่ทิ้งลงถังที่มีมากกว่าคำว่า ขยะ

 

          กิจกรรม ขยะนี้มีค่า เป็นหนึ่งในโครงการ หอพักสีขาวดำเนินงานภายใต้ โครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายในการที่จะสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับบุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและขยายผลออกไปสู่สังคม

 

          ผศ.ศิริพร ไชยเมือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ประสานงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าววว่า กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการการสร้างเสริมสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะเข้าไปช่วยจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการขยะ ซึ่งถ้ามีการจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และครบวงจร จะทำให้สภาพแวดล้อมของหอพักดีขึ้น ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาที่พักอาศัย

 

          สิ่งที่สำคัญที่ก็คือ นักศึกษาจะได้มีวินัยที่ยั่งยืน เพราะเมื่อเขามีวินัยในการทิ้งขยะ และสามารถคัดแยกขยะนำไปสร้างรายได้ ต่อไปก็อาจจะพัฒนาขึ้นเป็นอาชีพเสริมของเขาก็ได้ในอนาคต และทางมหาวิทยาลัยก็คาดหวังว่าเขาจะนำสิ่งเหล่านี้กลับออกไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมในอนาคตต่อไป ซึ่งถ้าเราทำองค์กรย่อยในระดับหอพักของเราให้ประสบความสำเร็จได้ เราก็จะขยายผลออกไปสู่องค์กรอื่นภายในมหาวิทยาลัย และขยายผลของโครงการนี้ออกไปถึงชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย

 

  

 

เริ่มจากการทิ้งขยะให้ถูกที่และคัดแยกก่อนส่งจำหน่าย

 

          ทางด้าน พนาวัน เปรมศรี ผู้จัดการหอพักทะเลแก้วนิเวศ กล่าวว่า การดำเนินงานของกิจกรรม ขยะนี้มีค่า เป็นที่ตอบโจทย์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย เพราะในอดีตจะแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนของ ถังขยะ ต่อมาจึงพบว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่พฤติกรรมของนักศึกษา จึงมีความคิดว่าทำอย่างไรจึงจะปลูกจิตสำนึกให้เด็กทิ้งขยะอย่างถูกวิธี เห็นมูลค่าและเห็นความสำคัญของขยะด้วยการดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วม โดยนำตัวแทนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของหอพัก ไปฝึกอบรมกับ ดร.สมไทย วงเจริญ ที่ โรงงานวงษ์พาณิช และทางหอพักก็จัดกิจกรรมสอดแทรกสาระความบันเทิงด้วยการประกวด มิสรีไซเคิล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวและประโยชน์ของขยะ ไปพร้อมกับการคัดแยกขยะจริงๆ

 

          ตอนนี้เด็กๆ เริ่มเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะได้ โดยรายได้ทั้งหมดจากการขายขยะจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกให้กับนักศึกษาที่เป็นตัวแทนในการคัดแยกขยะ ส่วนที่ 2 ให้กับแม่บ้านที่มาช่วยดูแล และส่วนที่ 3 จะนำไปจัดตั้งกองทุนที่มีตัวแทนนักศึกษามาช่วยกันบริหารงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับสมาชิกในหอพัก เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในหอพัก เด็กๆ ก็จะภูมิใจว่ากิจกรรมนั้นเกิดขึ้นมาจากกองทุนและความร่วมมือของเขา และคืนกลับไปให้ตัวเขาหรือคนที่ทิ้งขยะด้วย

 

          ศิวรัตน์ ทับแปลง หรือ น้องไตเติ้ลนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ แกนนำนักศึกษาที่ทำหน้าที่คัดแยกขยะ จากหอพักที่ 3 บอกว่า หลังจากไปอบรมกับทางวงษ์พาณิชแล้ว ก็เห็นขยะเป็นเงิน เห็นขยะทุกชนิดมีค่า โดยจะทำการคัดแยกขยะไว้เป็น 4 ประเภท เพื่อจำหน่ายให้กับทางโรงงานวงษ์พาณิชย์ คือ ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ, พลาสติก, โลหะ, แก้วฯลฯ ซึ่งเป็นขยะที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ สอง ขยะแห้ง เช่นเศษผ้า, เศษไม้, กล่องโฟม, ถุงพลาสติกฯลฯ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ สาม ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร สามารถนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ หรือหมักทำเป็นปุ๋ยได้ และสุดท้าย ขยะอันตราย เช่น แบตเตอรี่, ขยะอิเล็กทรอนิกส์, ยางรถยนต์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ

 

  

 

ขยะนี้มีค่าและขยะรีไซเคิล

 

          สมัยก่อนจะทิ้งขยะรวมเป็นถุงเดียวลงถัง ทำให้เน่าและมีกลิ่นเหม็นไปทั่ว ตอนนี้ก็ชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันเก็บแยกขยะ และบอกให้เห็นถึงประโยชน์และผลดีที่จะได้ ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะส่งผลดีกับทุกคนที่อยู่ที่หอพัก ตัวเราเองถ้าทำทุกวันก็จะได้นิสัยในการปรับเปลี่ยนการทิ้งขยะ ซึ่งก็ตั้งใจว่าจะทำให้หอพักของของมหาวิทยาลัยเราเป็นต้นแบบในด้านการจัดการกับปัญหาขยะให้กับคนอื่นๆ ได้มาศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 28-08-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

อ่านเนื้อหาทั้งหมดในคอลัมน์คลิกที่นี่

 

 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม