ธนาคารเลือดฝรั่ง รพ.หนองวัวซอ

โดย
| |
อ่าน : 6,543

ต่อยอดงานวิจัยสร้างเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ

 

          สำหรับวันนี้การมีคู่ชีวิตเป็นชาวต่างชาติแทบจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร โดยเฉพาะหญิงไทยในภาคอีสาน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มที่ต้องการหาที่พักพิงอันสงบสุขพร้อมคนดูแลในช่วงบั้นปลายของชีวิต และการเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยด้วยการแต่งงานดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

 

          หนึ่งในพื้นที่ที่มีหญิงไทยแต่งงานหรืออยู่กินกับชาวต่างชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี จากข้อมูลของสำนักทะเบียนอำเภอหนองวัวซอระบุว่าในปี 2549 มีการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติถึง 280 คู่ และในปี 2550 มีจำนวน 239 คู่ ซึ่งยังไม่รวมกับอีกหลายคู่ที่เพียงแค่อยู่กินกันเฉย ๆ

 

          และนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้โรงพยาบาลหนองวัวซอจัดทำ การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องผลกระทบของหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติ เพื่อค้นหาปัจจัยและสาเหตุ ข้อดีและข้อเสีย รวมไปถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

          จนเกิดเป็นเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคราชการและการเมือง ร่วมกันดำเนินการเฉพาะประเด็นสิทธิสตรีอีสานในสังคมไทยกรณีเมียฝรั่ง เพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา การให้บริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมแก่หญิงไทยและสามีชาวต่างชาติ

 

          ผลจากการดำเนินงานพบว่า ปัญหาเรื่องสุขภาพของสามีชาวต่างชาติโดยเฉพาะเรื่องกรุ๊ปเลือด เป็นสิ่งที่ภรรยาชาวไทยวิตกกังวลมากที่สุด เพราะไม่เพียงสามีชาวต่างชาติเท่านั้นที่ต้องห่วง หากลูกที่เกิดมามีกรุ๊ปเลือดแบบ เดียวกับพ่อด้วย จะยิ่งน่าห่วงเพิ่มขึ้นเพราะกรุ๊ปเลือดของฝรั่งที่แตกต่างจาก คนไทย

 

          นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ กล่าวว่า โดยปกติแล้วระบบเลือดจะแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักคือเลือดกรุ๊ป a, b และ o ส่วนกลุ่มรองคือ rh- และ rh+ ซึ่งชาวต่างชาติจะพบว่ามีกรุ๊ปเลือดกลุ่ม rh- มากถึงร้อยละ 20-30 ของประชากร ส่วนชาวไทยพบเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น ทางแก้ปัญหาคือ

 

          โครงการธนาคารเลือดในตัวคน ซึ่งแต่เดิมโรงพยาบาลหนองวัวซอมีแนวคิดจัดทำคลังเลือดในชุมชนอยู่แล้ว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจึงนำเรื่องของเลือดกรุ๊ปพิเศษเหล่านี้ รวมเข้าไปด้วยโดยจะพัฒนาให้เป็นเครือข่ายระดับประเทศ

 

          ปัญหาระยะสั้นก็คือการหาเลือดกรุ๊ป rh- ให้กับผู้ที่เสียเลือด ส่วนในระยะยาวก็คือหญิงไทยที่แต่งงานแล้วมีกรุ๊ปเลือดเป็น rh+ ส่วนสามีเป็น rh- เมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมา ถ้าลูกมีเลือดเป็น rh- เหมือนพ่อก็จะทำให้เลือดของลูกในท้องไม่เข้ากับแม่ จะทำให้เด็กมีปัญหาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

          ขณะที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยอาจจะมีปัญหาที่คุกคามต่อสุขภาพของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อเช่นโรคเรื้อนและวัณโรค โรคที่เกิดจากการใช้วิถีชีวิตที่ต่างกัน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพจิต นอกจากนี้ยังมองไปถึงในอนาคตกรณีที่มีเด็กลูกครึ่งที่มีกรุ๊ปเลือดพิเศษจำนวนมากขึ้น ซึ่งทางทีมงานของโรงพยาบาลมีแนวคิดที่จะศึกษาถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อเตรียมรับมือ

 

          ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการระดมความคิด จนเกิดโครงการธนาคาร เลือดขึ้นมา โดยธนาคารเลือดจะอยู่ที่ตัวบุคคล โดยทำฐานข้อมูลว่าชาวต่างชาติแต่ละคนมีกรุ๊ปเลือดอะไร อยู่ที่ไหน ติดต่ออย่างไร เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ซึ่งกำลังจะพัฒนาจัดทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อต้องการกรุ๊ปเลือดต่าง ๆ เหล่านี้ ก็สามารถค้นหาข้อมูลจากธนาคารเลือดได้ ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาให้กับฝรั่งที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย ไม่เพียงแต่ อ.หนองวัวซอ ยังรวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทยด้วยน.ส.มัลลิกา ลุนจักร์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลหนองวัวซอ ระบุ

 

          อย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับ นายเดวิด เคนเนดี้ หนุ่มใหญ่ชาวอังกฤษวัย 50 ปี สามี น.ส.ประภัสสร ดวงลาพิมพ์ สาวไทยวัย 32 ปี ที่แต่งงานและกลับมาอยู่บ้านที่อุดรธานี โดยไม่คิดว่าสามีซึ่งเป็นชาวต่างชาติจะต้องประสบกับปัญหาเรื่องกรุ๊ปเลือดกับการรักษาพยาบาล จนกระทั่งเดวิดประสบอุบัติเหตุจนข้อมือหักต้องทำการผ่าตัด แต่กว่าที่จะได้รับการรักษาก็กินเวลาไปค่อนเดือน และต้องย้ายโรงพยาบาลถึง 3 ครั้ง

 

          แม้จะต้องประสบปัญหาเรื่องการรักษาพยาบาล แต่เดวิดและเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ผ่านเว็บไซต์ www.udonmap.com นอกจากช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้ว ยังช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย กลุ่มงานพยาบาล โรงพยาบาลหนองวัวซอ จึงเห็นว่า น่าจะได้รับการให้บริการที่เท่าเทียมกัน

 

          ในอนาคตไทยอาจจะกลายเป็นศูนย์กลางบ้านพักคนชราสำหรับชาวต่างชาติ หญิงไทยอายุน้อย ๆ ที่แต่งงานกับฝรั่งอายุมาก จะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าสามีเสียชีวิตไป การใช้ชีวิตที่มีความแตกต่างกันทั้งอายุและลักษณะการใช้ชีวิตจะเป็นอย่างไร รวมถึงการดูแลฝรั่งที่เจ็บป่วย เพราะบางคนรู้ว่าป่วยหลังจากแต่งงานกันไปแล้ว นี่เป็นอีกประเด็นที่ทำให้หญิงไทยต้องแบกรับภาระต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเร่งทำการศึกษาวิจัยต่อไป.

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

update : 15-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : อัญณิกา กฤษสมัย

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม