อบจ.นครปฐมจัดมือสาธารณสุขจังหวัดเปิดค่ายบำบัดยาเสพติด

โดย
| |
อ่าน : 2,130

..คืนคนดีสู่สังคม

 

          ยาเสพติด เปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่บ่อนทำลายประเทศชาติ ที่ผ่านมามีทั้งการปราบปราม จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แต่ยังไม่วาย กลับมีผู้เข้าไปยุ่งเกี่ยวมากมาย และเพิ่มจำนวนมากขึ้น จนขยายพันธุ์ลุกลามเข้าไปในเด็ก และเยาวชน จากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า นั่นหมายความว่า การปราบปรามเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากสังคมได้

 

          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครปฐม เปิดเผยว่า ยาเสพติดเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบสุขในบ้านเมือง เป็นภัยร้ายต่อสังคม ร่างกาย และคุณภาพชีวิตประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะประสานความร่วมมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โครงการค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในระบบสมัครใจ หรือโครงการ คืนคนดีสู่สังคมเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะช่วยลดจำนวนผู้เสพ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นการออกกำลังกาย การทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการให้ความรู้เรื่องของโทษ และพิษภัยของยาเสพติด การรู้เท่าทันกลุ่มผู้ไม่หวังดี กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ที่สำคัญคือพระคุณของบิดา มารดา ที่เฝ้าถนอมเลี้ยงมาจนเติบใหญ่ หากวันหนึ่งทราบว่าลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ท่าน จะต้องช้ำใจเพียงใด ซึ่งไม่ต่างอะไรกับการสร้างบาป และยากที่จะลบล้างให้หายไปจากความทรงจำ

 

          นายก อบจ. นครปฐม กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และคณะครูฝึกซึ่งมาจากกองอาสารักษาดินแดน โดยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 150 คน ที่ค่ายลูกเสือ อ.กำแพง แสน จ.นครปฐม ซึ่งมีทั้งนักศึกษา ผู้ใช้แรงงาน และผู้ว่างงาน เพื่อให้ เขาเหล่านั้นสามารถเลิกเสพยาเสพติดได้จริง หลังเสร็จสิ้นการฝึก คณะครูฝึกจะให้ทุกคนดื่มน้ำสาบานตน จะไม่ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก พร้อมมอบวุฒิบัตรเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ว่า ครั้งหนึ่งเคยเข้าร่วมโครงการบำบัดยาเสพ   ติดมาแล้ว

 

          นายแพทย์ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ค่ายบำบัดในครั้งนี้มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 150 คน ซึ่งมาจากพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม โดยใช้เวลาการฝึกอบรม 15 วัน ผู้ร่วมโครงการจะได้รับการดูแลอย่าง ดีจากครูฝึก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้จริง และไม่หวนกลับไปหายาเสพติดอีก

 

          นายหมู่ใหญ่ มนตรี นราแก้ว หัวหน้าชุดครูฝึก กองร้อยบังคับการบริการกองอาสารักษาดินแดน จ.นครปฐม กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 2 ของการฝึก ทุกคนจะมีอาการแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจน วันที่ 3 เริ่มหมดฤทธิ์ วันที่ 4 ที่ 5 เริ่มดีขึ้นตามลำดับ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า พวกเขาเหล่านั้นจะเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดได้ตลอดไป ต้องขึ้นอยู่กับสภาพครอบครัว สังคมรอบข้าง และกำลังใจจากคนใกล้ตัว รวมทั้งสังคมอีกด้วย.

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

update: 21-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม