ปฏิวัติระบบสุขาภิบาลอาหาร บ้านหลวง จ.น่าน

โดย
| |
อ่าน : 2,567

เรียนรู้สุขอนามัยเพื่อชีวิตปลอดโรค

         

          จากเหตุการณ์ ในวันที่ 15 มี.ค.49 ชาวบ้านจาก อ.บ้านหลวง จ.น่าน ที่ไปร่วมงานบุญฉลองพระธาตุเมล็ดข้าว รับประทานอาหารมื้อกลางวันที่ได้จัดเลี้ยง คือ น้ำพริกกะปิ และหน่อไม้อัดปี๊บ ปรากฏว่าชาวบ้านที่รับประทานหน่อไม้อัดปี๊บ เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก อาเจียน และหนังตาตกจนต้องหามส่งโรงพยาบาล จำนวน 333 คนซึ่งแพทย์ระบุว่าเป็นผลมาจากอาหารเป็นพิษหรือ โรคโบทูลินั่ม

 

          หลังจากเหตุการณ์โรคโบทูลินั่ม อ.บ้านหลวง แกนนำชาวบ้านส่วนหนึ่งใน อ.นาหมื่น จึงได้ร่วมทำวิจัยกับทางสาธารณสุขจ.น่าน หยิบยกปัญหาดังกล่าวมาพูดคุยในเวทีประชาคม ในปี 2550 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้ามาสนับสนุนทำโครงการลดอบายมุข การพนันบุหรี่และเหล้าในงานศพ ภายใต้ชื่อโครงการ"ชาวนาหมื่นปลอดภัยร่วมใส่ใจสุขาภิบาลอาหาร" ทำให้เจ้าภาพประหยัดเงินงานละหลายหมื่นบาท และในปี 2551 สสส.ได้สนับสนุนโครงการ "ชาวนาหมื่นปลอดภัยร่วมใส่ใจสุขาภิบาลอาหาร" เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และหามาตรการในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหาร และเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการบริโภค ดำเนินการในวันที่ 1 ก.ย.51 ถึง 30 ก.ย.52 ในพื้นที่อ.นาหมื่น ทั้งหมด 48 หมู่บ้าน

 

          นางภาวนา จันตะยอด สารวัตรสุขาภิบาลอาหาร บ้านนาหวาย ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่นกล่าวว่า ทีมวิจัยให้ 48 หมู่บ้าน ในเขต 4 ตำบล ของ อ.นาหมื่น ส่งตัวแทนหมู่บ้านละ 5 คน เข้ารับการฝึกอบรมเป็น "สารวัตรสุขาภิบาลอาหาร" มีหน้าที่คอยเฝ้าระวัง ควบคุมกำกับ การประกอบอาหารเลี้ยงแขกภายในงานต่างๆ ในหมู่บ้าน จนประสบความสำเร็จ มีการนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประ โยชน์ในระดับหมู่บ้าน ผ่านกลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการอาหารภายในโรงเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก

 

          "โดยองค์กรสตรี อ.นาหมื่น ได้ประกาศมาตรการอาหารปลอดภัยในวันสตีสากล 8 มี.ค.52 และประกาศเป็นนโยบายสาธารณะผ่าน ทางสภาวัฒนธรรม อ.นาหมื่น โดยมีการเพิ่มเติมจากเดิม คือ 1.การบันทึกแบบฟอร์มในการจัดทำอาหารแต่ละมื้อตลอดงาน โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคือเจ้าภาพเสนอเมนูให้สารวัตรอาหารประจำหมู่บ้านตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านเซ็นอนุญาต ก่อนส่งแบบฟอร์มให้สาธารณสุขอำเภอ 2.ไม่นำอาหารประเภทเนื้อสัตว์สุกๆ ดิบๆ ขึ้นโต๊ะเลี้ยงแขก 3. เมื่อมีงานในหมู่บ้าน ต้องจัดบุคคล สถานที่ประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร มีป้าย สถานที่ประกอบการ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประกอบอาหารสวมหมวก ผ้ากันเปื้อน ล้างมือให้สะอาดมีสแลมหรือสิ่งอื่นๆ กั้นเป็นเขตประกอบ อาหาร4.หมู่บ้านจะใช้อาหาร เครื่องปรุงและ ส่วนประ กอบของอาหาร โดยยึดหลักผักพื้นบ้านพื้นเมือง และเป็นพืชผักที่ปลอดสารพิษ 5.หมู่บ้านจะ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นวัสดุธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน"

 

          ด้านนายพายัพ สานเทียนแก้ว กำนันตำบลบ่อแก้ว บอกว่า ในการประชุมชาวบ้านก็ได้รณรงค์ให้ชาวบ้านมีความเข้าใจในการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ และเมื่อมีการจัดงานก็จะกำชับชาวบ้าน และเจ้าภาพงาน ให้ปฏิบัติงานสารวัตรสุขาภิบาลอาหารอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้ติดป้ายประกาศภายในงานให้งดการดื่มเหล้า แต่มีการส่งเสริมการดื่มสมุนไพรแทนการ ดื่มเหล้า เช่น น้ำมะปินน้ำขิง น้ำใบเตย น้ำมะ ตูม ฯลฯ โดยจะจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรดูแลเรื่อง ความสงบเรียบร้อยไม่ให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้น

 

          นายจงจิต ปินศิริ สาธารณสุข อ.นาหมื่น กล่าวว่า จากการดำเนินงานดังกล่าวผลปรากฏว่าในหลายพื้นที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน โดยภายในงานต่างๆมีการลดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการลดอบายมุข ลดการพนัน และลดโรคท้องร่วงที่มาจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด เจ้าภาพงานก็ไม่มีหนี้สิน มีหมู่บ้านอื่นๆ จากต่างอำเภอ เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปขยายผลต่อ

 

          "ในพื้นที่ยังมีปัญหาอยู่บ้าง พบว่ายังมีการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะในครัวเรือนอยู่ โดยเฉพาะพ่อบ้านยังมีนิสัยทำอาหารดิบ เช่น ลาบดิบ หรือกินเหล้า บางครั้งแม่บ้านว่ากล่าวตักเตือนแต่พ่อบ้านก็จะบอกว่า ขอหน่อยเหอะ ทั้งนี้ก็ยังดีที่ไม่ประเจิดประเจ้อ ไม่เอาขึ้นโต๊ะเลี้ยงแขก แต่ที่พบเป็นส่วนน้อยปัจจุบันลดลงมากแล้ว"

 

          จากการให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องทำให้ในหลายๆงาน หลายพื้นที่ได้มีการพูดคุยและปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆ เกิดความร่วมมือร่วมแรงจากคนในหมู่บ้าน จนวันนี้สังคมอ.นาหมื่น มีค่าใช้จ่ายในงานศพลดลง อีกทั้งยังมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

update: 11-03-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม