7 สูตรเด็ดเมืองน่าอยู่เมนูการพัฒนาเด็กไทย

โดย
| |
อ่าน : 1,618

สนับสนุนเด็ก ให้มีความสามารถรอบด้าน

 

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 3 หรือที่คุ้นกันในชื่อ child watch award ให้กับสถาบันรามจิตติรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและหน่วยงาน ซึ่งมีผลงานในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

          กว่าจะมาถึงวันนี้ สถาบันรามจิตติได้ดำเนินโครงการ child  watch มาหลายปี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ บอกเล่าถึงการทำงานการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนว่า ต้องเคลื่อนทั้ง 2 ระดับพร้อม ๆกัน คือ ระดับนโยบายลงไปจนถึงระดับปฏิบัติคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับองค์กรภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชนรวมทั้ง ต้องมีระบบและปัจจัยสนับสนุนคนทำงานในรูปแบบต่าง ๆ

 

          หนึ่งในระบบที่ใช้สนับสนุนคนทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนของสถาบันรามจิตติ นั่นก็คือ"เมนูการพัฒนาเด็ก"

 

          เมนูการพัฒนาเด็ก หมายถึง การรวบรวมตัวอย่างโครงการและกิจกรรมดี ๆ พร้อมแนวทางการนำไปใช้ เพื่อให้ อปท.มีข้อมูลและทางเลือกในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากขึ้นระหว่างนี้กำลังมีการเพิ่มจำนวนโครงการและกิจกรรมในเมนูขึ้นอีก เพื่อให้ครอบคลุมมิติการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามกรอบคิดเรื่อง "เมืองน่าอยู่สำหรับเด็ก" ทั้ง 7 ด้าน คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย การคุ้มครองสิทธิเด็ก พื้นที่สร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของเด็ก การศึกษาและครอบครัว

 

เมนูการพัฒนาเด็ก ที่มุ่งหวังทำให้เมืองของเราเป็นเมืองน่าอยู่ครบสูตรสำหรับเด็กนั้น จะมีอยู่ 7 สูตรคือ

 

          1.สูตรไกลเสี่ยงเพื่อทำให้เกิดเมืองปลอดภัย ประกอบด้วยโครงการขับดีโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน โครงการสนามเด็กเล่นปลอดภัย โครงการตำรวจบ้านรุ่นจิ๋วโครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 

          2.สูตรแข็งแรง เพื่อให้เมืองเป็นเมืองสุขภาพมีโครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าและข้องแวะยาเสพติด โครงการจักรยานน้องต้องโบว์แดง โครงการฤดูร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรักโครงการเด็กไทยไม่อ้วน โครงการรักนะผักสีเขียว

 

          3.สูตรปกป้อง ให้เกิดเมืองคุ้มครองสิทธิเด็ก โครงการที่มีคือ โครงการเครือข่ายเพื่อนพ่อแม่วัยรุ่น โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาแก่เด็ก และเยาวชน โครงการรณรงค์ยุติใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

 

          4.สูตรกล้าฝันหวังให้เกิดเมืองพื้นที่สร้างสรรค์ มีโครงการถนนเด็กเดิน โครงการบ้านหลังเรียน โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กโครงการลานกีฬาลานดนตรี

 

          5.สูตรร่วมคิดร่วมทำ เพื่อให้เป็นเมืองที่เด็กมีส่วนร่วม ประกอบด้วยโครงการเวทีประชาธิปไตยของเด็กและเยาวชน โครงการรายการวิทยุกระจายเสียงเยาวชน โครงการเวทีสภาเด็กและเยาวชน

 

          6.สูตรเก่งฉลาด เกิดเมืองการเรียนรู้มีโครงการหนังสือเล่มแรก โครงการอบรมไกด์เด็ก โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โครงการทักษะชีวิตเพื่อเยาวชน โครงการจัดหางานพิเศษให้แก่นักเรียนและนักศึกษา

 

          และ 7.สูตรอบอุ่น ให้เมืองเราเป็นเมืองครอบครัว มีโครงการฝึกอบรมผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร โครงการสานสัมพันธ์สายใยทุกวัยในครอบครัว โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง โครงการคู่มือพ่อแม่ โครงการโรงเรียนพ่อแม่

 

          ขณะนี้ มีการดำเนินการตามสูตรต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการฤดูร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก ที่ขณะนี้ กำลังเปิดรับสมัครเด็ก ๆ เข้าร่วมโครงการ โครงการรณรงค์ยุติใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน โครงการถนนเด็กเดิน ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เด่น จังหวัดดี จัดถนนเด็กเดินอย่างต่อเนื่อง เช่น จ.น่าน แพร่ มหาสารคาม ขอนแก่นฉะเชิงเทรา พิจิตร อุบลราชธานี

 

          เมนูการพัฒนาเด็ก ยังจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ ดร.อมรวิชช์ เชื่อว่า ยังมีโครงการดี ๆจากฝ่ายต่าง ๆ อีกมาก เมนูจะมากขึ้น หนาขึ้น สถาบันรามจิตติเองก็พยายามจะรวบรวมโครงการดี ๆ เหล่านี้ เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่คนทำงานในระดับท้องถิ่นได้ใช้เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

update 29-03-53

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : วีระ วานิชเจริญธรรม

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม