ละอ่อนพะเยาลดกลุ่มเสี่ยงสังคม

โดย
| |
อ่าน : 1,276

จุดไฟแห่งการแบ่งปัน โดยเยาวชนอาสาต้นกล้าบ้านต๊ำ

 

          สังคมที่สับสนวุ่นวาย ผู้คนต่างแก่งแย่งแข่งขันและเอาตัวรอด รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ผู้จะได้รับผลกระทบเต็มๆ ก็คือ เด็กๆ และเยาวชนที่ได้ซึมซับค่านิยมผิดๆ ของยุคสมัยจนกลายเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในกลุ่มเยาวชน เช่น ปัญหาการติดยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเอดส์

 

          ละอ่อนพะเยาในชื่อ กลุ่มเยาวชนอาสาต้นกล้าบ้านต๊ำ เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันเพื่อมาแบ่งปัน แชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆ ในชุมชนบ้านต๊ำ ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา ที่กำลังกระโจนหรือยังไม่ได้กระโจนเข้าสู่ปัญหา ให้มาดำเนินชีวิตด้วยกันในทางที่ดี เยาวชนกลุ่มนี้นอกจากปฏิบัติตนถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว พวกเขายังให้คำแนะที่ดีแก่เพื่อนๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การใช้ยาเสพติด อบายมุข รวมทั้งดึงวัยรุ่นในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกัน

 

          หนึ่ง-วันชัย ยวนใจ ผู้นี้ทำหน้าที่ประสานงานกลุ่มเยาวชนอาสาต้นกล้าบ้านต๊ำ ซึ่งละอ่อนพะเยาผู้นี้กล่าวว่า เราตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ ซึ่งมีสถิติพบว่ามีเยาวชนติดเอดส์ทุกวันและมีแนวโน้มอายุน้อยลงเรื่อยๆ พะเยาก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่เจอปัญหานี้ เราต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ มีทักษะในเรื่องโรคเอดส์ ตระหนักต่อปัญหา จนถึงรู้จักการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี ก่อนจะขยายการทำงานไปยังประเด็นอื่น เช่น จิตอาสาช่วยเหลือสังคม จนกระทั่งสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลองสะบัดชัย โดยกลุ่มเยาวชนก่อตั้งเมื่อปี 2546 มีพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณคอยให้คำแนะนำ เราทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ในประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ การป้องกันโรคเอดส์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชน จากการทำงานร่วมกันมาระยะหนึ่งจึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน

 

          "ปัญหาเยาวชนนี้เกิดจากพ่อแม่ต้องประกอบอาชีพหาเงินมาใช้จ่าย ไม่มีโอกาสดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ที่บ้านต๊ำเด็กๆ จะไปเล่มเกมหรืออินเทอร์เน็ตมากจนเกินไป ไม่ได้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านในช่วงหลังเลิกเรียนหรือปิดภาคเรียน เด็กบางคนไม่มีเงินก็ไปลักเล็กขโมยน้อยหาเงินไปเล่นเกม บางคนมีพฤติกรรมก้าวร้าวผลจากเกมรุนแรง เยาวชนในพื้นที่ยังมีปัญหายาเสพติด ส่วนปัญหานักดื่มหน้าใหม่ก็มีไม่น้อย ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชน รวมถึงร้านเหล้ารอบๆ ชุมชน รอบสถานศึกษา เราก็ทำงานป้องกันและเผยแพร่พิษภัยแอลกอฮอล์รวมทั้งผลกระทบ เพราะจากการวิเคราะห์สาเหตุการติดเชื้อเอชไอวี เหล้าเป็นหนึ่งในสิ่งที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน" ผู้ประสานงานกลุ่มฯ กล่าว

 

          นอกจากนี้ การรวมพลังกันทำงานของละอ่อนในตำบลบ้านต๊ำ หนึ่ง-วันชัย มองว่า ช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลง แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือ ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับคนในชุมชนอย่างปกติ และลดการรังเกียจผู้ติดเชื้อเอดส์ เนื่องจากมีการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คนในท้องถิ่นเข้าใจผู้ติดเชื้อเอดส์

 

          แก๊งเยาวชนอาสาต้นกล้าบ้านต๊ำ นอกจากจุดประกายการทำงานด้านเอดส์ที่เหมาะสมกับเครือข่ายเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง หารูปแบบการทำงานด้านเอดส์ที่เหมาะสมกับวัยแล้ว ยังจุดไฟการให้และการแบ่งปันในจิตใจละอ่อนพะเยาด้วย

 

          หนึ่ง-วันชัยกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า การทำงานจิตอาสาในวันนี้ก่อให้เกิดกลุ่มเยาวชนที่มีความเข้มแข็งขึ้นมากมาย สร้างสรรค์กิจกรรมก่อเกิดประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชนอย่างชัดเจน เช่น กลุ่มกลองสะบัดชัยที่สร้างชื่อเสียงให้กลุ่มของเรา โดยเยาวชนจะรับแสดงในงานวัฒนธรรมต่างๆ รายได้นำมาช่วยสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุในบ้านต๊ำ หรือกลุ่มธนาคารขยะ นี่เป็นกลุ่มน้องใหม่ นอกจากช่วยลดขยะในชุมชนแล้ว ดอกผลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน อย่างไรก็ตาม เราพยายามขยายฐานกลุ่มเยาวชนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชน

 

          "เด็กจะดีได้ ถ้าผู้ใหญ่สนับสนุน แต่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเงินทองเสมอไป อาจเป็นคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ การเข้าใจวัตถุประสงค์ในการทำงานของเด็กหรือการเพิ่มพื้นที่การบอกเล่าการทำความดีของเด็กดีๆ การพัฒนาเยาวชนต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย" คือ ความในใจส่งท้ายของวัยรุ่นพะเยา วันชัย ยวนใจ เพราะการพัฒนาศักยภาพเยาวชน สอนให้รู้จักคุณค่าของตนเอง มีความตระหนักถึงปัญหาการระบาดของโรคเอดส์ ยาเสพติด การมอมเมาของธุรกิจน้ำเมา จะช่วยสร้างเกราะป้องกันจิตใจของเยาวชนจากปัญหาต่างๆ รวมทั้งการสอนให้รู้จักการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update: 07-05-53

อัพเดทเนื้อหาโดย: ภราดร เดชสาร

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม