ชุมชนต้นแบบ ขับขี่ปลอดภัย

โดย
| |
อ่าน : 2,845

ที่หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี

 

 

            หากใครมีโอกาสผ่านไปที่ อำเภอหนองไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สิ่งที่ท่านจะได้พบเห็นคือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกนิรภัยกันทุกคน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ไปส่งบุตรหลานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะที่นี่มีมาตรการ เพื่อความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเชื่อว่า “หากต้องการให้สังคมมีวินัย ต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์”

 

            คุณพิชิตศักดิ์ จำปาเงิน หัวหน้าสถานีอนามัย ต.ทัพหลวง หัวแรงใหญ่ในการรณรงค์ครั้งนี้ กล่าวว่า ต้องการส่งเสริมให้คนในชุมชน หันมาใส่ใจกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยร่วมมือกับ อบต.ทัพหลวง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทัพหลวง จัดทำประชาสังคมระดมความคิดเห็นคนในชุมชน เพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จนเกิดเป็น แผนแม่บทชุมชนด้านความปลอดภัยทางถนนในที่สุด

 

            หลักการทำงานในครั้งนี้ คือ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ โดยมีกฎข้อหนึ่งที่ทุกคนถือปฏิบัติร่วมกัน คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทัศนะวิสัยด้านการจราจร

 

            นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง “กองทุนหมวกกันน็อค” เพื่อจัดซื้อหมวกกันน็อคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กนำไปใส่จนกระทั่งจบอนุบาล 3 โดยผู้ปกครองยินยอมจ่ายเงินสนับสนุนเดือนละ 5 บาท ซึ่งจะนำไปเป็นกองทุนสำหรับซ่อมแซม และซื้อหมวกให้เด็กที่เข้ามาใหม่ และผู้ปกครองที่มารับส่งบุตรหลานจะใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆ ในชุมชน 

 

 

            ในขณะเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์นักบิดประจำหมู่บ้าน มีสถานที่ในการแข่งขันให้กับเยาวชนในหมู่บ้าน โดยได้รับความรวมมือจากทีมโมโตครอส จ.สุพรรณบุรี ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยอีกด้วย นอกจากนี้ ทางกรมทางหลวงแผ่นดิน ยังได้ให้การสนับสนุนจัดทำป้ายจราจร (ป้านเตือน, ป้ายห้าม) ติดตั้งในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ

 

            จากมาตรการที่ชาวชุมชนร่วมใจกันทำขึ้น ทำให้ชุมชนหนองหญ้าไซ ได้รับการพิจารณาให้เป็นชุมชนดีเด่นด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2552-2553 จากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวชุมชนหนองหญ้าไซอย่างแท้จริง

 

           

 

 

 

 

 

ที่มา: จดหมายข่าวเครือข่ายลดอุบัติเหตุ เรียบเรียงโดยศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

 

update : 05-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

           

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม