บัวบานจับมือ สสส.เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 3,232

 

 

            สำนักงานเทศบาลตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด “โครงการเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพประชาชน” หวังเกิดผลระยะยาวในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง เสริมภูมิคุ้มกันโรคในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยจัดที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัวบาน มีนายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานโครงการเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพประชาชนตำบลบัวบาน มีนายสมยศ ยนต์ชัยนายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชนเยาวชน และประชาชนร่วมโครงการ จำนวน 250 คน

 

            นายสมยศ ยนต์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน กล่าวว่า จากสถิติการเกิดโรคประจำฤดู ที่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาว พบว่า มีประชาชนล้มป่วยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะที่ระบบการบริการสุขภาพยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการตอบสนองความต้องการ และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ อาทิ ทำนาเลี้ยงสัตว์ และกุ้งก้ามกราม ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ และติดโรคที่กำลังระบาดในฤดูฝน เช่น โรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซีส  โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และปอดบวม

 

            นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน กล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลบัวบานตระหนักในปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดโรคประจำฤดู และลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพประชาชนตำบลบัวบานขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันรักษา และสร้างสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายตามหลักสุขอนามัย ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการไปขยายผลในครอบครัว โดยเฉพาะในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้อาศัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทุกครอบครัวให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

update : 11-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม