โรงเรียนนำร่องสุรินทร์สร้างสุขปลอดเหล้า

โดย
| |
อ่าน : 2,346

รณรงค์แซนโฏนตาปลอดเหล้า

 

            เครือข่ายโรงเรียนนำร่องปลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนรณรงค์สร้างกระแสปลอดเหล้า เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานประเพณี และหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน โดยมีกิจกรรมเกิดขึ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา โรงเรียนบ้านสีโค โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ประกอบไปด้วยกิจกรรม การสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ กิจกรรมเรียนรู้การแซนโฎนตา ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นมาที่คนสุรินทร์สืบทอดและปฏิบัติกันมายาว และการรณรงค์แซนโฎนตาปลอดเหล้าในชุมชนขึ้น รณรงค์ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา

 

 

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

 

 

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านสีโค

 

 

 

            ภายหลังการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้มีการประชุมพูดคุยเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ภาครัฐ และประชาชน ในการแก้ปัญหาให้แก่เยาวชน ชุมชน ทั้งปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด อบายมุขต่างๆ ร่วมกันอย่างจริงจัง

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

 

update : 12-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 


 

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม