ธนาคารอิสลาม-สสม.คืนกำไรสู่ชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 2,935

จับมือกันสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนมุสลิม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสม.) ได้ร่วมกันออกสำรวจพื้นที่ชุมชนมุสลิม ในเขตกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนมุสลิมที่ยากจน โดยมูลนิธิฯ ได้เลือกชุมชนนูรุ้ลพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินวากัฟ จำนวน 8 ไร่ ของมัสยิดนูรุ้ลฮุดา เลขที่ 117 หมู่ที่ 5 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีประชากรอาศัยประมาณ 60 หลังคาเรือน หรือประมาณ 350 คน ทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่ ปลูกอยู่บนบ่อและร่องสวน ประชากรส่วนใหญ่ยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกหญ้าค้าขาย และทำอาชีพรับจ้าง สภาพความเป็นอยู่ยากลำบาก ระบบสาธารณูปโภคยังต้องได้รับการปรับปรุงอีกมาก

ผลจากการออกสำรวจพื้นที่ เพื่อหาข้อมูลในเรื่องความเป็นอยู่และสภาพของชุมชน ทำให้ได้พบเห็นปัญหาและความยากลำบากของชาวชุมชนที่ได้รับมาตลอด ทั้งในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นระบบระบายน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ สภาพถนนภายในชุมชนเป็นหลุมเป็นบ่อ รวมทั้ง สภาพโดยรวมรอบชุมชนที่ขาดการดูแลเอาใจใส่

อีกทั้ง ยังพบกับปัญหาครอบครัว อันเนื่องมาจากการหย่าร้าง การเสียชีวิตของพ่อและแม่ ก่อให้เกิดปัญหาเด็กกำพร้าเพิ่มขึ้นตามมา ซึ่งเด็กเหล่านี้ขาดคนเลี้ยงดูเอาใจใส่ อย่างที่สมควรจะได้รับ ทำให้เด็กขาดโอกาส ทั้งในเรื่องความอบอุ่นจากพ่อแม่ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี จนอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต

แต่...เป็นเรื่องที่น่าชื่นชม ที่ผู้ใหญ่ในชุมชนไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อปลูกฝังและอบรมเด็กๆ ในชุมชนให้เติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพ ทำการจัดตั้งโรงเรียนสอนศาสนาขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์รวมเด็กๆ ในชุมชน ให้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมหลังเลิกเรียน ซึ่งช่วยให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย

จากแนวคิด ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา แก่ชุมชนมุสลิมยากจน ดังกล่าวที่มาแล้ว ทางธนาคารอิสลาม ยังได้จัดงบประมาณขึ้นมาอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการพัฒนาตามแนวคิดของชาวชุมชนเอง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนสามารถยืนหยัดพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบได้ด้วยตนเอง

โครงการระยะแรก ที่ชาวชุมชนได้ร่วมกันเสนอ คือ โครงการ ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องสุขามัสยิด และที่อาบน้ำละหมาด พร้อมทั้ง ทางระบายน้ำ ทางเดินในชุมชน สนามเด็กเล่น และลานกีฬา นอกจากนี้ ธนาคารอิสลามยังสนับสนุนงบประมาณใน โครงการส่งเสริมความรู้และจริยธรรมอิสลามสำหรับผู้ที่สนใจ โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าชุมชนนูรุ้ลพัฒนา เพื่อให้เด็กกำพร้าได้มีโอกาสทางการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม โครงการศึกษาฟัรดูอีนสำหรับเยาวชน ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องศาสนา และสร้างสัมพันธ์ที่เข้มแข็งให้กับเยาวชน โครงการธนาคารอาคีรอฮฺ สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้รู้จักการออม ทั้งการออมในโลกนี้และการออมสำหรับโลกหน้า (โครงการธนาคารอาคีรอฮฺ เป็นโครงการออมโดยชุมชน เพื่อนำเงินออมนั้นไปไว้ใช้แก้ปัญหาสาธารณะต่างๆ เช่น การสอนศาสนา เด็กกำพร้า และสื่อสาธารณะประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม และปรับปรุงทางเดินในชุมชน และยังจะมีโครงการต่อเนื่องอีกในปีต่อๆ ไป

ด้วยความเข้าใจในเจตนาของธนาคาร ชาวชุมชนชุมชนนูรุ้ลพัฒนา จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการจัดทำโครงการต่างๆ และได้เข้ามามีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชนของตนเองด้วยความยินดี มีความสุข และมีกำลังใจในการทำงาน เพื่อต่อสู้กับชีวิตต่อไป ชาวชุมชนได้รับรู้แล้วว่า ชุมชนของพวกเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่เห็นความสำคัญของพวกเขา

...วันนี้ ชุมชนนูรุ้ลพัฒนา พร้อมแล้วที่จะยืนขึ้นและก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนพร้อมๆ กัน

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

 

 

update : 19-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม