ม.มหิดล แนะ “จิตตปัญญาศึกษา” พัฒนาความเป็นมนุษย์

โดย
| |
อ่าน : 3,224

 

 

            ม.มหิดล ผนึกกำลัง 3 ประสาน ร่วมมือศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันอาศรมศิลป์ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาวิชาการ ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของมนุษย์มุ่งพัฒนาคน พร้อมรับปัญหาสังคมสมัยใหม่

 

            ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น เมื่อเร็วๆนี้

 

            การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 3 ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของมนุษย์ จัดขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาสังคมในปัจจุบัน จากสถานการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรง การทำร้ายร่างกาย ทำลายชีวิต เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนพยายามเรียกร้อง ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น ถือเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสุขของคนไทย ยิ่งมีวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสุขของคนไทยก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ ทั้งที่ ความต้องการ จุดหมายปลายทางของชีวิต ทุกคนอยากมีความสุข

 

 

            ในกิจกรรมครั้งนี้ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส ยังได้แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานของมนุษย์" โดยได้เล่าถึงการดำเนินงานของโรงเรียนสัตยาไส ที่เน้นให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี ไม่ได้เน้นให้เป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียว เพื่อเด็กจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สังคมต้องการคนดีและคนเก่งควบคู่กันไป เด็กๆ ที่โรงเรียนแห่งนี้ จะต้องนั่งสมาธิ เรียนรู้ที่จะสวดมนต์ขอบคุณอาหาร ขอบคุณธรรมชาติ ดูแลช่วยเหลือตัวเอง โดยที่มีความสุขไปกับการกระทำนั้นๆ ด้วยความที่มุ่งสอนให้เด็กๆ เป็นคนดี มีจิตใจที่ดี บวกกับความตั้งใจของเด็กๆ จึงทำให้ผลการเรียนนักเรียนรุ่นก่อนๆ ของโรงเรียนสัตยาไสเป็นนักเรียนที่มากด้วยคุณภาพ เพราะนักเรียนที่นี่สามารถสอบเอ็นทรานซ์ติดทั้ง 100%

 

            ดร.อาจอง กล่าวว่า เด็กๆ แม้จะเก่งแค่ไหน แต่ถ้าเป็นคนไม่ดี วันข้างหน้าก็ไม่อาจพาชาติเจริญได้ สู้เป็นคนเก่งและดีไปพร้อมๆ กันจะดีที่สุด

 

            จากนั้น เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการรับเชิญ อาทิ พระครรชิต คุณวโร วัดญาณเวศกวัน, ผศ.ดร.แกมทอง อินทรัตน์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ สถาบันโภชนาการ เป็นต้น การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักจิตตปัญญาศึกษารุ่นใหม่ และการเสวนา

 

            การประชุมครั้งนี้ จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติ ผู้สนใจเรื่องจิตตปัญญาศึกษา

ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงวิถีของจิตตปัญญาศึกษาจะช่วยทำให้เข้าใจตัวตน ค้นหาความสุขแก่ตัวเอง และร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น

 

            ด้าน ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล กล่าวเสริมอีกว่า วิถีชีวิตของมนุษย์มีความซับซ้อนเชื่อมโยงหลายมิติ ทำให้การแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่สามารถกระทำได้โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง แต่การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความสุขที่แท้จริง จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนในสังคมมีความสุขมากขึ้น

 

            เมื่อคนมีความสุข สิ่งดี เรื่องดีๆ ก็จะตามมา การเรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ รวมถึงนักวิชาการในสาขาต่างๆ จะนำไปสู่ความพยายามในการหาคำตอบร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ความสุขกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนรู้ เพราะหากพื้นฐานของชีวิตดีขึ้น โลกทัศน์ และวิถีการดำเนินชีวิตก็จะก่อให้เกิดความสุขทั้งต่อตนเอง และคนรอบข้าง โดยต้องเริ่มจากการเรียนรู้ตนเอง และนำความรู้ที่ได้ไปช่วยแก้ไข พัฒนาผู้อื่น นพ.ปิยะสกล กล่าว

 

 

            จิตตปัญญาศึกษา จึงถือเป็นหนึ่งในแนวคิด และแนวปฏิบัติที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบัน โดยมีจุดเน้นที่มุ่งให้มนุษย์หันกลับมาใส่ใจกับการพัฒนาคุณภาพความเป็นมนุษย์ของตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการใคร่ครวญภายในจิตใจ และการแสดงออกต่อความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเผชิญภาวะวิกฤตในสังคมสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อน

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ

 

 

update : 07-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม