เพิ่มโปรตีนให้ร่างกาย เพิ่มวิชาชีพเลี้ยงชีวิต

โดย
| |
อ่าน : 2,770

โครงการเลี้ยงกบฯ รร.บ้านเขากรวด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

เมื่อพบว่านักเรียนหลายคนในโรงเรียนบ้านเขากรวด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ขาดเรียนบ่อย มีอาการซึมเศร้า และเด็กบางคนที่มีฐานะยากจน จะเน้นกินแต่ข้าวเหนียวเป็นหลักเพื่อให้รู้สึกอิ่ม จนทำให้ร่างกายขาดโปรตีน และเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในระยะยาว เพราะแป้งที่บริโภคเปลี่ยนเป็นน้ำตาล
 

ครูกำพล บุญรอด จึงส่งโครงการเลี้ยงกบและเพาะเห็ดขอนขาว เข้ามาเพื่อขอรับทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2553 โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ก่อนได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณา

โครงการเลี้ยงกบฯ รร.บ้านเขากรวด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

ครูกำพล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้กำลังดำเนินการเลี้ยงกบและลงเชื้อเห็ดแล้ว และกำลังจัดแต่งสถานที่เตรียมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ภายหลังจากที่ทางโรงเรียนได้เริ่มสร้างโรงเรือนไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งประโยชน์ที่เด็กๆ จะได้รับคือ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะได้บริโภคอาหารกลางวันที่มีโปรตีนสูงเหมาะกับการเจริญเติบโต ซึ่งเมื่อสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจก็จะดีขึ้นตาม ส่วนเด็กที่มีฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน ก็จะได้มีรายได้พิเศษระหว่างเรียน นอกจากนี้ การทำกิจกรรมยังจะช่วยไม่ให้เยาวชนหันไปพึ่งพายาเสพติดด้วย

โครงการเลี้ยงกบ เพาะเห็ด รร.บ้านเขากรวด อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

“แนวคิดในโครงการนี้จะพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ในโรงเรียน ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติในการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม ให้เด็กได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนเพื่อสร้างเสริมร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง” ครูกำพลกล่าว

 

 

 

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม