ส.พ.ส.จัดประชุม “สถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ”

โดย
| |
อ่าน : 1,611

ประชุม “สถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ

ดร.ศันสนีย์  กีรติวิริยาภรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ชี้แจงว่า ขณะนี้สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) กำลังดำเนินโครงการ “พัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวโครงการในกิจกรรมแรก คือ งานแถลงข่าวและประชุมผู้บริหารสถานประกอบการ และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ” ณ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 6 มกราคม 2554  ที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

“โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” เกิดจากแนวคิดที่มุ่งเน้น ที่การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการหันมาให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ควบคุมการสูบบุหรี่ เหล้า การพนัน และการเกิดอุบัติเหตุ ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือทุกประเด็นเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการอย่างบูรณาการและเป็นระบบอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบในการผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะ ในที่สุด

ดร.จิรพล สินธุนาวา ผอ.แผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

ในวันเดียวกัน ดร.จิรพล สินธุนาวา อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการแผนงานพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ คุณไสว โลจนะศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนที่ 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  และ ดร.นพ. ถวัลย์  พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานประกอบการยุคใหม่...ใส่ใจสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อปลุกกระแสให้ผู้บริหารและตัวแทนจากสถานประกอบการหันมาให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นต่อการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ในหลากหลายมุมมองร่วมกันด้วยและ ส.พ.ส. ยังได้มีการจัดนิทรรศการ “ทำอย่างไรให้เป็น...สถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ” และได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดนิทรรศการปลุกกระแสการควบคุมปัจจัยเสี่ยงในสถานประกอบการ ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับสถานประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ (รับจำนวนจำกัด) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ติดต่อได้ที่ คุณขนิษฐา (02)441-5000 ต่อ 2317 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.smokefreeenterprise.org

 

 

 

 

ที่มา: โครงการพัฒนาสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม