ตามดู ‘อัลอิมาน’ มัสยิดครบวงจรปลอดบุหรี่ ที่เชียงใหม่

โดย
| |
อ่าน : 5,454

 

โครงการชุมชนมัสยิดครบวงจร (มัสยิดปลอดบุหรี่) “มัสยิดอัลอิมาน” อ.ฝาง เชียงใหม่ ปรับทัศนคติด้านสุขภาวะ เสริมความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ 

ตามดู ‘อัลอิมาน’ มัสยิดครบวงจรปลอดบุหรี่ ที่เชียงใหม่

มัสยิดอัลอิมาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนชาวมุสลิมอำเภอฝาง ที่ได้ช่วยกันบริจาคเงินชื้อที่ดินสำหรับสร้างมัสยิด และส่วนหนึ่งมาจากการขอบริจาคไปยังกลุ่มมุสลิมทั่วประเทศ จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2521 มี นายไสว หน่อเจริญ ดำรงตำแหน่งอิหม่ามคนแรก ส่วนอิหม่ามคนปัจจุบันคือ นายสุจินต์ อธิกอัจฉริย

“มัสยิด” เป็นสถาบันทางศาสนาอิสลาม ที่มีบทบาทสำคัญในการให้การศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มคนมุสลิมในชุมชน ซึ่งหากมัสยิดสามารถ “ปฏิรูป” บทบาทเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ เชื่อว่า จะสามารถนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชุมชน และสู่สังคมประเทศชาติได้ในที่สุด

ตามดู ‘อัลอิมาน’ มัสยิดครบวงจรปลอดบุหรี่ ที่เชียงใหม่

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย (สสส.) ศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนบน ได้เล็งเห็นความสำคัญในสถาบันแห่งนี้ จึงได้จัดทำโครงการชุมชนมัสยิดครบวงจร (มัสยิดปลอดบุหรี่) ขึ้น เพื่อสร้างมัสยิดต้นแบบ ในการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อเรื่องสุขภาวะ และความเข้าใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อคนในชุมชน รวมทั้ง ขยายเครือข่ายการดำเนินงานไปยังมัสยิดอื่นๆ ต่อไป  

ตามดู ‘อัลอิมาน’ มัสยิดครบวงจรปลอดบุหรี่ ที่เชียงใหม่

แนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเป็นชุมชนมัสยิดครบวงจร คือ การขยายเครือข่ายชุมชนและองค์กรมัสยิด ด้านการมีส่วนร่วมในเรื่องของสุขภาวะ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนมุสลิมในมัสยิดต่างๆ การจัดบริเวณพื้นที่มัสยิดปลอดบุหรี่ สร้างบรรทัดฐานให้มัสยิดมีบทบาทในการปกป้องเยาวชนจากบุหรี่ และยาเสพติด พร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์ให้มัสยิดมีความสง่างาม และการจัดอบรมนำเสนอคุตบะห์ ตามหลักสุขภาวะ รวมทั้งหลักการของศาสนา 

   ตามดู ‘อัลอิมาน’ มัสยิดครบวงจรปลอดบุหรี่ ที่เชียงใหม่

การจะต่อยอดความยั่งยืนของโครงการนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่คนในชุมชนต้องตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของมัสยิด ช่วยกันรักษาความสะอาด มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องของสุขภาวะชุมชน และมีความเข้าใจในการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีในมัสยิด รวมถึง ความร่วมมือในการรณรงค์ และควบคุมการสูบบุหรี่ ของผู้ที่เข้ามาในมัสยิด ทั้ง การทำงานเชิงรุก และขยายผล

ตามดู ‘อัลอิมาน’ มัสยิดครบวงจรปลอดบุหรี่ ที่เชียงใหม่

นอกจากนี้ ผู้นำทางศาสนา ก็มีส่วนสำคัญ ในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สัปบุรุษในพื้นที่ เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ตามประกาศพันธสัญญาในการพัฒนากระบวนการด้านสุขภาวะ สำหรับเป็นหลักประกันการพัฒนามัสยิดและเครือข่ายมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการต่อไป 

                                                  

 


ที่มา:แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ประสานงานภาคเหนือตอนบน
เรียบเรียงโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม