เชียงรายประกาศ งานศพต้องปลอดเหล้า-การพนัน

โดย
| |
อ่าน : 4,220

บทบาทท้องถิ่น กับการสนับสนุนให้ชุมชนแก้ไขปัญหาเรื่องเหล้า และการพนันในการศพ เพื่อลดการฆ่าตัวตาย สาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงราย

เชียงรายประกาศ งานศพต้องปลอดเหล้า-การพนัน

วันที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 น. กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย นำโดย นางดรุณี อุรา ประธานกลุ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ พริกจัดประชุมเพื่อหา“แนวทางการขับเคลื่อนงาน การจัดงานศพปลอดเหล้าและการพนัน” ที่ศูนย์พัฒนาสตรีตำบลแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ซึ่งมีพ่อหลวง, กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พริก และแกนนำชุมชน13 หมู่บ้าน กว่า 70 คน 

พ่อสมคิด ฟูวงศ์ กำนันตำบลแม่พริก

พ่อสมคิด ฟูวงศ์ กำนันตำบลแม่พริก ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความกังวล ถึงสถานการณ์ การดื่มเหล้าในชุมชนเป็นอย่างเนื่องจาก การดื่มสุราเป็นจุดเริ่มของปัญหาโดยรวมแล้ว มากกว่านั้น เด็กและเยาวชนตำบลแม่พริกก็เริ่มดื่มเหล้า-เบียร์ มากขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบอื่นๆ ตามมามากขึ้น ปัญหานี้จะยังคงเรื้อรังและไม่มีทางแก้ไขได้ ถ้าวันนี้เราไม่เริ่มต้น มาช่วยกันจัดการปัญหานี้อย่างจริงจัง แล้วในอนาคตลูกหลานเราจะอยู่อย่างไร?

คุณนิติศักดิ์ โตนิติ วิทยากรกระบวนการ

คุณนิติศักดิ์ โตนิติ วิทยากรกระบวนการ ได้บอกเล่าเรื่องราว การขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ในจังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่า มีหลายพื้นที่ที่ทำสำเร็จ เช่น อ.พญาเม็งราย,อ.แม่จัน เป็นต้น ส่วนวันนี้ เป้าหมายที่เราต้องการไปให้ถึง คือ การจัดการปัญหาเรื่องเหล้าในชุมชน โดยเริ่มจากงานศพปลอดเหล้า แต่ก่อนจะวางแนวทางการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น อยากชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวนการจัดงานศพที่ผ่านมาว่า เป้าหมายเพื่ออะไร? เราจัดงานอย่างไร? แล้วเราเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดงานศพปลอดเหล้า เพราะอะไร ? 

สุพรรณ ไชยวรรณะ พยาบาลวิชาชีชำนาญการ ดูแลคลินิกจิตเวช นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจสถานการณ์ปัญหาของชุมชน จากการทำงานคลินิกบำบัดเหล้าต่อเนื่องมา 6 ปี พบผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด เป็นผู้ชายส่วนใหญ่ และเป็นวัยทำงาน อายุเกิน 30 ปี สำหรับตำบลแม่พริกมีผู้ป่วยประมาณ 20 กว่าคน เข้ารับการรักษาเพียง 5 รายเท่านั้น ที่เข้ารับการบำบัด ตอนนี้ยังไม่หายขาด เข้าขั้นโรคติดสุรา ซึ่งค่อนข้างยาก ที่จะทำให้เลิกถาวร เพราะบางครั้งเลิกได้ 2-3 เดือน  ต้องกินยาตลอด เพราะงดกินยาก็กลับมาดื่มใหม่ ส่งผลต่อความรุนแรงในครอบครัว ที่น่ากังวลใจที่สุดคือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ที่มีพ่อแม่ดื่มเหล้าประจำ เด็กจะมีพฤติกรรมเลียนแบบ ดื่มตาม ไม่สนใจการเรียน ไม่เชื่อในความดี

กลุ่มผู้ดื่มที่มีปัญหาคือ กลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ, เลือดออกในกระเพาะ ส่วนใหญ่สาเหตุมาจากการดื่มแทบทั้งสิ้น และสาเหตุสำคัญต่อพฤติกรรมการดื่มมากที่สุดคือ ดื่ม เพราะ ถ้าไม่ดื่มเหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรติคนชวน และอีกสาเหตุสำคัญคือ เพราะความเครียดจากปัญหา หาทางออกไม่เจอ และนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตาย อำเภอแม่สรวย เป็นอันดับหนึ่ง ของการฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงรายในปี 2553 คือ 30 ราย และสาเหตุร้อยละร้อย มาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น ถ้าเราสามารถตัดวงจรนี้ได้ ก็จะเป็นการช่วยชีวิต กับผู้ที่ดื่มนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้

คุณศุภลักษณ์  อิ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มการโรงพยาบาลแม่สวย เพิ่มเติมข้อมูลงานวิจัยที่ทำไว้ปี 2549 เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของวิถีชุมชนในการดื่มสุรา:กรณีศึกษาระดับตำบล” ในชุมชนตำบลแม่พริกพบว่า สถานการณ์ของประเทศไทย นักดื่มที่มีอายุน้อยสุดคือ 11 ขวบ ส่วนในชุมชนเราพบว่ามีผู้ดื่มอายุ10ขวบเท่านั้น ประโยคที่น่าคิดว่า “รัฐสนับสนุนเหล้าเสรี คนกิ๋นก่อกิ๋นเสรีเหมือนกั๋น” ทำให้การดื่มเป็นเรื่องปกติไป พฤติกรรมการดื่มที่เป็นห่วง ผู้ปกครองเลี้ยงเหล้าในวันเกิดลูก สอบเสร็จดื่มเหล้า ผลกระทบทางสังคมเห็นชัด เช่น การขาดสติ อุบัติเหตุ เพศสัมพันธ์ในวัยเด็ก ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่คิดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาโดยรวมได้  

ส่วนคำถามหลักของ วิทยากร เพื่อในไปสู่การจัดการปัญหาของชุมชน คือ วันนี้เราคาด หวังอย่างไร อยากให้เกิดอย่างไรบ้างในชุมชนตำบลแม่พริก? ปัจจุบันเรา ตั้งใจจัดงานศพ เป้าหมายเพื่ออะไร ? ปัจจุบันเราจัด งานศพอย่างไร? และเห็นด้วยหรือ ไม่ ที่จะจัดงานศพปลอดเหล้า หรือควรทำอย่างไร?

เชียงรายประกาศ งานศพต้องปลอดเหล้า-การพนัน

การประชุมครั้งนี้ เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถกระตุ้นแกนนำที่เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเป็นอย่างดีสำหรับการประชุมวันนี้วัตถุสงค์หลักคือพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อเป็นต้นแบบของชาวบ้าน ในการจัดงานประเพณีปลอดเหล้า เพื่อเป็นการป้องกัน การทะเลาะวิวาทในกลุ่มผู้เมาสุรา และเล่นการพนัน เพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรม งานศพปลอดเหล้าและการพนันให้คงเดิมไว้ และเพื่อลดการเกิดโรคจากการดื่มสุรา เช่นโรคตับแข็ง โรคมะเร็งใน ราษฎรตำบลแม่พริก มีพฤติกรรมการดื่มสุราในงานศพลดลง  

การจัดประชุม ครั้งนี้ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่พริกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นจุดเริ่มต้น ในการให้แกนนำชุมชน ประชาชนในตำบลแม่พริก มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการดื่มสุราอย่างแท้จริง

 


ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม