เล่าสู่กันฟัง...สงกรานต์จังหวัดสุรินทร์

โดย
| |
อ่าน : 2,609

ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้ว กับเทศกาลสงกรานต์ เหล่าชาวไทยทั้งหลายคงมีจะความสุขสดชื่น สนุกสนานกันถ้วนหน้า ได้พบปะญาติมิตรพี่น้อง และรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ได้รับพรอันดีงาม พร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตการทำงานเพื่อความสุขของครอบครัวกันทุกคน 

เล่าสู่กันฟัง...สงกรานต์จังหวัดสุรินทร์

ต้องขอชื่นชมด้วยความจริงใจ อีกทั้งเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ และภาคีเครือข่ายอาสาสมัครจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ช่วยกันทำงานเฝ้าระวังตลอดระยะเวลา 7 วันอันตราย ได้บรรลุตามเป้าหมายตามนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 เพื่อลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา

นายยุทธนา วิริยะกิตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการณรงค์ และเปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2554 ประชาคมสุรินทร์สร้างสุข ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยนายศักดา เชื่ออินทร์ ประธานประชาคมสุรินทร์สร้างสุข ภาคอีสานตอนล่าง จัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังคิดเห็นต่อนโยบายจังหวัด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมือง ในการเป็นพื้นที่ต้นแบบจัดงานประเพณีปลอดเหล้า มีท่านนายก อบต.และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ

เล่าสู่กันฟัง...สงกรานต์จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ก็คงไม่แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ที่มีการเฝ้ารอที่จะได้เล่นน้ำ ปะแป้งกันในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นอย่างคึกคักในทุกพื้นที่ชุมชน ตำบล อำเภอและจังหวัด ที่มีประชาชนออกมาเล่นรดน้ำ(สาดน้ำ) ปะแป้งอย่างสนุกสนาน และขอชื่นชมยกย่องในหลายๆ พื้นที่ขอหยิบยกพื้นที่บ้านปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง ได้มีการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณค่า มีการสืบสานอนุรักษ์การก่อเจดีย์ทราย รดน้ำขอพรจากญาติผู้ใหญ่ หรือคนที่นับถือเคารพในชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อไป และกิจกรรมดีๆ มีคุณค่าแบบนี้มีเยอะในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เรา ก็ขอชื่นชมยกย่องไว้ ณ ที่นี้ด้วย 

แต่ก็น่าเป็นห่วงอย่างมากกับเล่นน้ำประเพณีสงกรานต์ในบ้านเรา ที่นับวันจะผิดเพี้ยนไปหมด ส่อไปทางการกระทำลามกอนาจาร และมีการใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการเล่นน้ำในหลายๆ พื้นที่ของชุมชน ที่มีการสาดน้ำด้วยความรุนแรง การปะแป้งที่ไม่ใช่ที่ใบหน้า การแต่งตัวของวัยรุ่นผู้หญิง การดื่มเหล้า เบียร์ที่ขาดสตินำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง การทะเลาะวิวาทเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิตตามมา เรื่องนี้คงต้องมีการร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกฝ่าย โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง ตัวของเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วย ตลอดจนกับการเอาจริงเอาจังในการบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับกฎกติกาข้อตกลงของชุมชนและวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนสังคม

จากที่จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันนั้นน่าเป็นห่วง (มียอดผู้บาดเจ็บรวม 167 คน และเสียชีวิตรวม 7 คน) ซึ่งมีสาเหตุปัจจัยหลักมาจากการดื่ม เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด และไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่าน ทั้งหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบและพ่อแม่ ผู้ปกครอง น้องเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีจิตสำนึกดีร่วมกันในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังร่วมกัน เพราะเชื่อเหลือเกินว่า ไม่มีใครปรารถนาจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตนเองกับคนรอบข้างที่รักเป็นแน่ และเชื่อว่าหากทุกคนทำตามหน้าที่ บทบาทของตนเอง และเคารพไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นบวกกับจิตสำนึกที่ดีงามเข้าไปอีก ปัญหาเหล่านี้จะลดน้อย และป้องกัน แก้ไขได้

เล่าสู่กันฟัง...สงกรานต์จังหวัดสุรินทร์

ทางเครือข่ายฯ ได้แต่หวังว่าสงกรานต์ในปี 2554 นี้จะเป็นบทเรียน ประสบการณ์ นำไปสู่แนวทางที่ดีในการดำเนินงานร่วมกันในการป้องกันความรุนแรง อุบัติเหตุ ความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินในปี 2555 จะลดลงมากกว่าปี 2554 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายได้ช่วยกันอย่างจริงจัง 

ประการสุดท้ายนี้ สรุปผลการร้องเรียน ความเดือนร้อนของประชาชนผู้ที่สัญจรเดินทางไปมาตามท้องถนน และผลกระทบจากการเล่นสาดน้ำ อันเนื่องมาจากการเล่นน้ำของคนบางกลุ่มที่เล่นน้ำแบบเกินเลย จนละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งการปิดถนนเล่น ไม่เกรงกลัวอันตรายจากรถที่วิ่งสัญจรไปมา เมาคึกคะนอง สาดน้ำด้วยความรุนแรง มีการลวนลาม อนาจาร การแต่งตัวไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิง การถอดเสื้อของวัยรุ่นชายเป็นภาพที่ไม่ดีงาม การเล่นสาดน้ำเกินระยะเวลา บางจุดเปิดเพลงเสียงดังมาก ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่จะสัญจรเดินทางไปมา 

จึงอยากฝากปัญหานี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้หาแนวทางป้องกันแก้ไข ก่อนที่จะสาย ไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงตามมาได้ ซึ่งควรจะมีการกำหนดระยะเวลาในการเล่นสาดน้ำในทุกพื้นที่ ไม่ให้เกินเวลา 18.30 น. หรือมีการกำหนดเวลาในบางสถานที่ให้ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนในการทำงานรณรงค์ และประสานส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม        ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม