เปิดห้องเรียนชาวนาพิจิตร ติวเข้ม 20 หลักสูตรสู้สารพัดปัญหา

โดย
| |
อ่าน : 4,044

ขณะที่ชาวนาในจังหวัดพิจิตร ต้องเผชิญกับสารพัดปัญหาทุกฤดูการผลิต ทั้งเรื่องถูกโรงสีโกง-เพลี้ยกระโดด บั่วระบาด-ภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ค่าแรงงาน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เข้าแถวขึ้นราคากันถ้วนหน้า แต่ราคาข้าวกลับตกต่ำอยู่ในระดับไม่เกินหมื่นบาท/ตัน ทำให้หลายพื้นที่เริ่มหาทางออกด้วยการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษมาใช้กันมากขึ้น

เปิดห้องเรียนชาวนาพิจิตร ติวเข้ม 20 หลักสูตรสู้สารพัดปัญหา

โดยที่ อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร นายสุรพล วิบูรณ์ญาณ นายกฯ ที่เป็นชาวนาโดยกำเนิด บอกว่า ทางออกของปัญหาชาวนาก็คือ ต้องทำให้พวกเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งทาง อบต.จึงได้จัดตั้งโรงเรียนชาวนาขึ้นบนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน และงบอุดหนุนจาก อบต.สมทบกับชาวบ้าน สร้างอาคารเรียน ขุดสระพื้นที่เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักต่าง ๆ

ขณะที่ สสส.ก็ได้จัดงบมาจัดอบรมให้ชาวนาเรียนรู้ระบบนิเวศน์แปลงนา ทั้งสิ้น 20 หลักสูตร เรียนกันทุกวันจันทร์ เริ่มมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 จนถึงขณะนี้มีชาวนา ต.หัวดง ผ่านหลักสูตรแล้ว 2 รุ่น 70 คน จากเป้าหมายการจัดอบรมทั้งสิ้น 9 รุ่น 350 คน

นางมะลิ สิงห์เถื่อน อายุ 54 ปี 1 ในนักเรียนชาวนา ที่ทำนา 25 ไร่ อยู่ที่หมู่ 8 ต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร เล่าว่า เป็นนักเรียนรุ่น 2 ของ ร.ร.ชาวนาหัวดง ได้เรียนวิชาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวนา การใช้สมุนไพรชนิดต่างๆในการควบคุมแมลง การทำฮอร์โมนบำรุงต้นข้าว รวมถึงการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำไม่นึกว่าจะได้มีโอกาสเรียนตอนแก่

เปิดห้องเรียนชาวนาพิจิตร ติวเข้ม 20 หลักสูตรสู้สารพัดปัญหา

นางมะลิ บอกว่า ทุกวันจันทร์จะมาโรงเรียนแต่เช้าช่วยรดน้ำต้นไม้ ตัดหญ้า ได้เข้าชั้นเรียนก็สนุก เพราะเรียนแบบธรรมชาติแถมได้เจอเพื่อนอาชีพเดียวกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนสนุกเฮฮา ทุกวันนี้ทำนาสีข้าวเอาไว้กินเอง เพราะมั่นใจว่าข้าวที่ปลูกมากับมือ ปลอดสารพิษ เวลาผู้บริโภคซื้อไปกิน ก็ปราศจากโรคภัย

นายพุฒ เฮงไป๋ คุณตาวัย 63 ปี ทำนา 53 ไร่ เป็นนาเช่าเสีย 20 ไร่ เป็นนามรดกตกทอด 33 ไร่ เล่าว่า ตาแก่แล้ว ความจำก็ไม่ค่อยดีจัดเป็นนักเรียน 2 รุ่น คือตอนที่เค้าอบรมรุ่น 1 ใช้เวลาเรียน 20 สัปดาห์ ก็มาเรียนกับเค้า พอเค้าเปิดเรียนรุ่นที่ 2 ก็มาขอเรียนซ้ำชั้นอีก ความรู้จะได้แน่นที่สำคัญแก่แล้วอยู่บ้านมันเหงามาโรงเรียนชาวนา ได้เป็นทั้งครู เป็นทั้งนักเรียน เพราะนำประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยน ได้รู้ , ได้ฟัง ,ได้เห็น ,ได้ทำ ,ได้เล่า สิ่งที่แปลกใหม่ก็ได้เจอ ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อการทำนาทั้งสิ้น ทุกวันนี้ทำนาไม่ต้องซื้อปุ๋ย เพราะทำเองเป็นแล้ว สารเคมีกำจัดแมลงก็ใช้น้ำส้มควันไม้กับพืชสมุนไพรข้างรั้วบ้านและตามหัวไร่ปลายนา

เปิดห้องเรียนชาวนาพิจิตร ติวเข้ม 20 หลักสูตรสู้สารพัดปัญหา

นายพุฒ บอกว่า การเข้าห้องเรียนชาวนา ทำให้รู้จริงถึงระบบนิเวศน์ ว่า แมลงชนิดไหนเป็นมิตรต่อชาวนา หรือแมลงชนิดใดเป็นศัตรูกับชาวนา ซึ่งเรียกว่าตัวห้ำ ตัวเวียน ตลอดจนวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช เช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ แมลงบั่ว เป็นต้น

เช่นเดียวกับนางฉะอ้อน สายทอง อายุ 48 ปี ที่มาเรียนคู่กับ น.ส.จุฑามาศ สายทอง อายุ 19 ปี ซึ่งเป็นลูกสาว เล่าว่า มีอาชีพทำไร่และรับจ้างทั่วไป ในอดีตใช้สารเคมีฉีดพ่นก็ทำให้ต้องเจ็บป่วย พอเข้าหลักสูตรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมาเข้าโรงเรียนชาวนา ทำให้ตอนนี้มีความรู้เรื่องวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวนา รวมถึงการฟื้นฟูดินทำให้ดินมีชีวิตด้วยการไม่เผาฟางในนาข้าว รวมถึงรู้จัก ทำเป็น ใช้เป็น ถึงการขยายเชื้อจุลินทรีย์จากจาวปลวกสำหรับย่อยสลายฟางในนาข้าวและการขยายเชื้อราเขียวโนมูเรีย สำหรับปราบหนอน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงบั่ว รวมถึงเข้าใจแนวเกษตรอินทรีย์อย่างถ่องแท้ทั้งแม่ทั้งลูก

โดยมั่นใจว่าหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว ก็จะไปขยายผลต่อยังเพื่อนบ้านที่ไม่ได้มาเข้าเรียนให้เดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่นเดียวกับตนด้วย

เปิดห้องเรียนชาวนาพิจิตร ติวเข้ม 20 หลักสูตรสู้สารพัดปัญหา

นายสุรพล วิบูรณ์ญาณ นายก อบต.หัวดง อ.เมือง จ.พิจิตร ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า โรงเรียนชาวนาแห่งนี้เป็นของชาวนาพิจิตร เพราะตนเองเปิดกว้างให้พื้นที่ข้างเคียงทั้ง 10 ทิศ มาเข้าเรียนได้ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายมีความรู้ให้ มีข้าวกลางวันเลี้ยง เอาลูก,หลานมาเรียนด้วย , เล่นด้วย , กินข้าวด้วยกัน ก็ไม่เกี่ยง ขอเพียงอย่างเดียวให้ช่วยให้ชาวนามีความรู้และหลุดพ้นจากความยากลำบากในการเป็นทาสของสารเคมี และลดต้นทุนการผลิตได้เตรียมตัวเตรียมใจ , เตรียมชุมชน พร้อมรับมือกับการเปิดการค้าเสรีของกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียนที่จะมีการแข่งขันกันสูง เพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริง หรือ ไม่เข้มแข็ง เราก็จะถูกสินค้า “ข้าว” จากประเทศเพื่อบ้านแย่งชิงตลาดแน่นอน

ดังนั้น วันนี้ หากเพื่อนชาวพร้อมแล้วที่จะมาร่วมติดอาวุธทางปัญญาด้วยการเข้าเรียนกับโรงเรียนชาวนาหัวดง จังหวัดพิจิตร สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน ความสำเร็จของชาวนาพิจิตร ได้ที่ โทร 080-5067000 หรือ 081-0415883

 


ที่มา: เว็บไซต์ astv ผู้จัดการออนไลน์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม