แม่ฮ่องสอน สร้างเมืองน่าอยู่ด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

โดย
| |
อ่าน : 2,062

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมดงรัก วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับเครือข่าย อาทิ กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน, วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ลูกอ่อนหนอนหนังสือกลุ่มชาติพันธุ์เมืองสามหมอก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่ด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

ได้ร่วมกันจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือเล่มแรก กลุ่มชาติพันธุ์เมืองสามหมอก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่าอยู่ เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน

ดร.จรูญ คำนวณตา ดร.จรูญ คำนวณตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเล็กๆ แม้จะอุดมด้วยทรัพยากรมากมาย แต่เราก็ติดลำดับท้ายๆของจังหวัดที่มีการศึกษาต่ำสุด มีคนยากจนมากที่สุด การที่ สสส.นำเครื่องมือ “การอ่าน” เข้ามาร่วมขับเคลื่อนเพื่อเป็นนิมิตรหมายที่สำคัญ เพราะการอ่านมีพลัง ช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสในทุกๆ ด้าน

นางสุดใจ พรหมเกิดนางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวถึงการร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมแกนนำอาสาสมัครในครั้งนี้ว่า ต้องขอบคุณเครือข่ายการทำงานในครั้งนี้ ทั้ง กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน, วิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ลูกอ่อนหนอนหนังสือกลุ่มชาติพันธุ์เมืองสามหมอก, จังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่เห็นความสำคัญร่วมกันว่า เราอาจแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องไม่สำเร็จในเร็ววัน แต่หากเรามีเครื่องมือที่สร้างสรรค์ มีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ และขยายการทำงานไปพร้อมๆกัน ความหวังที่อยากให้แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดน่าอยู่ ก็สามารถเป็นจริงได้

เวลาเรียนรู้ในวันนี้ 2 วันแรก จะช่วยจุดประกายความคิดให้เรามองพื้นที่การทำงาน ทั้งพื้นที่กายภาพของแม่ฮ่องสอน ที่การสัญจรค่อนข้างลำบากกว่าจังหวัดอื่นๆ พื้นที่ช่วงวัยของคนที่แกนนำฯจะลงไปทำงานด้วย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ของเครื่องมือ คือ สื่ออ่านและหนังสือรวมถึงรูปแบบการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่เหมาะสมให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เพื่อสร้างสุขภาวะ

แม่ฮ่องสอน สร้างสรรค์เมืองน่าอยู่ด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

ส่วนวันสุดท้าย เราได้ลงมือสร้างสรรค์หนังสือเล่มแรกเพื่อน้องน้อยร่วมกัน เพราะฐานสำคัญของการอ่านเราสามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่ช่วงวัยปฐมของชีวิต

การหนุนเสริมให้เกิดกลไกอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในระดับพื้นที่ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการทำงานร่วมกับเครือข่ายของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เพื่อการขยายผลและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง
เรื่อง: วิลาสินี ดอนเงิน
ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม