เยี่ยม “มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน” ชวนคนเมืองปลูกผักกินเอง

โดย
| |
อ่าน : 4,452

เยี่ยม “มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน” ชวนคนเมืองปลูกผักกินเอง

เมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักภาคีสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เดินทางเข้าเยี่ยมมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมีนางสุภา ใยเมือง กรรมการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนและ ทีมงานของมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ

นางสุภา ใยเมือง นางสุภา กล่าวว่า มูลนิธิเกษตรกรรมฯ เริ่มต้นมาจากการทำ “เครือข่ายเกษตรทางเลือก” เผยแพร่ความความรู้แก่เกษตรกร การลดใช้สารเคมี ต่อมาจึงได้จดทะเบียนเป็น “มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน”ในปี 2541 ทำงานหลักใน 2 ด้าน คือ การจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช และความมั่งคงทางอาหารของคนไทย โดยเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านวิชาการ บูรณาการความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเอาชุมชนเป็นตัวตั้ง นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

“ในส่วนของการดำเนินงาน ขณะนี้มีโครงการสวนผักคนเมือง ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนเมืองปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ทั้งลดค่าใช้จ่าย สร้างสุขภาพที่ดี เชื่อมความสัมพันธ์ของครอบครัว และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอีกด้วย โดยได้รับการตอบรับจากคนเมืองเป็นอย่างดี ตอนนี้มีศูนย์อบรม 7 แห่งแล้ว กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดสวนผักในบ้านฉัน ซึ่งเป็นการยกระดับความรู้ และแนวคิดการปลูกผักสวนครัวคนเมืองให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น” กรรมการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน กล่าว

เยี่ยม “มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน” ชวนคนเมืองปลูกผักกินเอง

นางสุภา กล่าวว่า อยากเสริมศักยภาพทีมงานในเรื่องการทำสื่อ การออกแบบสื่อ การตัดต่อคลิปวีดีโอเพื่อนำไปเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ การอบรมการสร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเวลาลงพื้นที่ต่างจังหวัด เป็นต้น เรื่องเหล่านี้หากได้ทาง สสส.เข้ามาช่วยสนับสนุน ก็จะช่วยเสริมการทำงานของมูลนิธิได้ 

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ด้าน ทพ.กฤษดา กล่าวว่า เป้าหมายการมาเยี่ยม “มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน” ซึ่งเป็นเพื่อนภาคี ของ สสส.ในครั้งนี้ เพื่อสอบถามเรื่องความเป็นอยู่ หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้ผ่านไป รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในการทำงาน เพื่อที่ สสส.จะได้เข้าไปช่วยหนุนเสริมการทำงานของมูลนิธิให้สามารถทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น และช่วยขับเคลื่อนด้านนโยบาย ให้เกิดการต่อยอดงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งด้านการสื่อสาร การจัดการความรู้ การฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนทำงาน เป็นต้น

เรื่องโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน team content www.thaihealth.or.th

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม