ตามดูค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างสุข

โดย
| |
อ่าน : 3,221

ตามดูค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างสุข

วันที่ 29 มกราคม 2555 ที่ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง 8 จังหวัด ร่วมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนงดเหล้า ในโครงการ “ค่ายพลังเยาวชน สร้างสุข” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ รองผู้ว่าจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เพื่อสร้างความภาคภูมิใจสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมในการรณรงค์ งดเหล้าภาคกลาง รวมจำนวน 65 คน 

ตามดูค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างสุข

นายทนงชัย บูรณพิสุทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคกลาง กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การจัดงานครั้งนี้ได้มีการประชุมร่วมวางแผน โดยผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด ภาคกลาง โดยเสนอให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 จังหวัด คือ ชัยนาท, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ลพบุรี, สระบุรี, อยุธยา, ปทุมธานี และนนทบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักย์ภาพเครือข่ายเยาวชนให้เป็นนักรณรงค์ ให้เป็นนักคิดนักพัฒนาร่วมขับเคลื่อนงานต่อไป

 โดยกิจกรรมแต่ละฐานจะเพิ่มพูนความรู้ในงานรณรงค์ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดแนวร่วมเป็นหูเป็นตาในการช่วยเฝ้าระวัง อีกทั้งเพิ่มทักษะในการสื่อสารและเพิ่มพูนภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และสร้างเจตคติของการมีจิตอาสา โดยเข้าการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป

 ตามดูค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างสุข ตามดูค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างสุข

นายจิตรภาณุ ศรีเดช (น้องก๊อต) ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ผมเองชอบทำกิจกรรมและร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนมาโดยตลอด มีความยินดีที่เป็นตัวแทนเครือข่ายงดเหล้าเยาวชนจังหวัดชัยนาท ในการมาเข้าอบรมครั้งนี้ ได้รับความรู้ที่น่าสนใจ ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรหลายเรื่อง การอบรมในครั้งนี้มั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะนำไปรณรงค์กับน้องๆ ในโรงเรียน สังคม และชุมชน รอบข้าง โรงเรียนและที่บ้านด้วยครับ

นางสาวสุทัศนา แก้วเจริญ(น้องแจน) ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กิจกรรมค่ายนี้เป็นอีกค่ายที่มีความสุข และสนุกมากๆ ได้เรียนรู้ผลกระทบและโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะการเรียนรู้แนวคิด วิธีการรณรงค์ที่หลากหลายของสมาชิกเครือข่ายที่แตกต่างกัน ทุกคนมีความสามารถมีวิธีคิด ไอเดียที่น่าสนใจ รวมถึงประสบการณ์ในการต่อสู้กับอบายมุขที่มีกลอุบายมอมเมาเยาวชน สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้มีความรู้สึกเกิดความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมปฏิบัติการต่อสู้ร่วมกับพี่ๆด้วยค่ะ

ตามดูค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างสุข ตามดูค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างสุข

นางสาวบุษกร นาคสังข์ (น้องบุษ) ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนงดเหล้า จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ยินดีมากและประทับใจที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับ 8 จังหวัด การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงดเหล้าเยาวชน ในแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วม จะมีอายุแตกต่างกันล้วนมีความสามารถทั้งสิ้นและยังมีจิตอาสามาร่วมงานรณรงค์ด้วย พวกเราพร้อมจะนำความรู้ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้พร้อมทั้งจะสร้างเครือข่ายที่โรงเรียน โดยจะนำความรู้ที่ได้กลับไปบอกเล่า แนะนำ ดูแลสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโรงเรียน ชุมชน และวัดของตัวเองเพื่อการรณรงค์ต่อไป
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม