จังหวัดราชบุรีประกาศเจตนารมณ์ร่วม “รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ”

โดย
| |
อ่าน : 1,692

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงาน “รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคมของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การเคลื่อนไหวการทำงานและผลดำเนินการของเครือข่ายที่เป็นปัจจุบันฃ

รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2555 นายสุรพล แสวงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงาน “ รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ ” ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนโครงการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดราชบุรี ภายใต้เครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดโครงการครั้งนี้ คือ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนสุขภาวะทางสังคมของภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การเคลื่อนไหวการทำงานและผลดำเนินการของเครือข่ายที่เป็นปัจจุบัน

สำหรับการจัดงานในวันนี้ ภายใต้ชื่องาน “รวมพลคนสร้างราชบุรี เมืองสุขภาวะ” เกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาวะทั้ง 4 เขต พื้นที่ ได้แก่ เขตที่ 1 อำเภอเมือง วัดเพลง เขตที่ 2อ ำเภอบ้านโป่ง โพธาราม บางแพ เขตที่ 3 อำำเภอดำเนินสะดวก ปากท่อ และ เขตที่ 4 อำเภอจอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา ได้แสดงผลงานพื้นที่ต้นแบบ บุคคลต้นแบบ และชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน และช่วยกันรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และและการร่วมกันพัฒนาบูรณาการระหว่างรัฐและท้องถิ่น ให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นคนมีจิตใจดี และไม่ทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดราชบุรี

ทั้งนี้ ประธานในพิธี ได้ร่วม ลงนามการประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายสุขภาวะทั้ง 4 เขต บนเวทีครั้งนี้ด้วย

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม