เยี่ยมมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

โดย
| |
อ่าน : 1,782

“ทพ.กฤษดา” เยือนแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ หนุนเสริมศักยภาพคนทำงานเพื่อสังคม และสนับสนุนให้ภาคีสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยการประกอบกิจการเพื่อสังคม หรือ social enterprise

เยี่ยมมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ได้เดินทางไปเยี่ยมแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง มีนางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานฯ ให้การต้อนรับ

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ทพ.กฤษดา กล่าวว่า ต้องการมาเยี่ยมเยียนเพื่อรับฟังเรื่องราวปัญหาการทำงานของภาคี ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่าง สสส.และภาคีเป็นไปในลักษณะผู้ให้ทุนกับผู้รับทุนเท่านั้น ซึ่งพบว่าไม่มีความยั่งยืน สสส.จึงได้ตั้งสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคี ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์งาน การขับเคลื่อนนโยบาย ระบบบริหารบัญชีการเงิน และด้านไอซีที และยังช่วยเชื่อมโยงภาคีที่ทำงานในเรื่องเดียวกันเช่น เรื่องเด็ก เรื่องเพศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ไอเดียร่วมกัน รวมทั้งบูรณาการงานของภาคีในพื้นที่ให้มีความครอบคลุมทุกด้าน นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ที่จะช่วยส่งเสริมภาคีทำกิจการเพื่อสังคม เพื่อเป็นอีกส่วนหนึ่งในการหล่อเลี้ยงภาคีให้มีทุนทำงานได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

นางสาวณัฐยา บุญภักดี นางสาวณัฐยา กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิฯให้ฟังว่า มูลนิธิฯ สร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง จดทะเบียนขึ้นเมื่อปี 2545 การทำงานในระยะแรกเริ่มจากการช่วยเหลือผู้หญิงขายบริการที่ถูกทำร้ายเป็นรายกรณี ต่อมาเราจึงคิดที่จะทำงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศในวงที่กว้างขึ้น เช่น การศึกษาวิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง(change agent) ทัศนคติเรื่องเพศขึ้นในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่การเป็นสังคมที่มีความตระหนักว่าสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตที่มีคุณภาพ

“2 – 3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยเริ่มมีความรุนแรง และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย เช่น การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม การทำแท้ง เราจึงตั้งแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศขึ้น ในเดือนตุลาคม 2554 โดยใช้จุดคานงัดที่สำคัญ คือ การปรับฐานวิธีคิดของคนและบรรทัดฐานสังคมที่มีต่อเรื่องเพศ ลดค่านิยมเชิงลบและเพิ่มค่านิยมเชิงบวก เพื่อนำไปสู่เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย” นางสาวณัฐยา กล่าว

เยี่ยมมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ กล่าวอีกว่า ในสังคมไทย การพูดคุยกันเรื่องเพศอย่างเปิดเผย ยังไม่เป็นการยอมรับ ดังนั้น การจะปรับเปลี่ยนค่านิยมเรื่องเพศระดับบุคคลและระดับชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบาก ซึ่งต้องอาศัยความอดทน ส่งผลให้คนทำงานเกิดความเครียดได้ ทางแผนงานฯเองมีนโยบายให้ลางานไปปฏิบัติธรรมได้ปีละ 30 วันโดยไม่รวมกับวันลาปกติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนคลายและฟื้นฟูจิตใจด้วย ซึ่งหาก สสส.มีกิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาด้านจิตเพื่อส่งเสริมสุขภาวะภาคี เราก็ยินดีที่จะเข้าร่วมด้วย และต้องขอบคุณคุณหมอกฤษดาที่ให้เกียรติมาเยี่ยมในครั้งนี้
ที่มา: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม