ดันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เน้นปลอดเหล้า บุหรี่ 100%

โดย
| |
อ่าน : 2,424

ดันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เน้นปลอดเหล้า บุหรี่ 100%

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ผลักดันโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ปีที่ 9 เน้นโรงเรียนปลอดเหล้า บุหรี่ 100%

ดันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เน้นปลอดเหล้า บุหรี่ 100%เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดโครงการอบรมแกนนำนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำปืที่ 9 เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมโรงเรียนในการมุ่งศึกษาตามหลักไตรสิกขา เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาการทั้งทาง กาย สังคม จิต และปัญญา

วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้ร่วมสร้างกระบวนการรู้แก่นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เพื่อให้โรงเรียนการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียน เพื่อขยายผลการทำงานในโรงเรียนต่อไป ซึ่งทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้มีการใช้กระบวนการจิตปัญญาศึกษา และการเน้นไปที่การสร้างพลังกลุ่มและดันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ เน้นปลอดเหล้า บุหรี่ 100%ความสุขในการทำงานในโรงเรียน การเรียนที่ออกจากพื้นที่ที่ปลอดภัยและคุ้นเคย เพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวผู้นำกิจกรรมในโรงเรียน การเรียนรู้เกี่ยวกับศีล 5 และเทคนิคการแสดงละครและสะท้อนปัญหาของการไม่อยู่ในศีล 5 เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ พร้อมทั้งร่วมกันวิพากษ์เพื่อหาทิศทางและทางออกในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และลดปัญหาต่างๆ ในโรงเรียน

ในวันสุดท้ายของค่ายแกนนำนักเรียนนั้น ได้มีการคัดเลือกแกนนำในแต่ละภูมิภาคในการประสานงานและสร้างเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำในแต่ละภูมิภาคทั้ง 6 ภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาแผนการดำเนินโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการทำกิจกรรมกับกลุ่มนักเรียนและผนวกกิจกรรมกับคุณครูในโรงเรียน และการพัฒนาโครงงานคุณธรรมในโรงเรียนสืบไป เพื่อก้าวเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย วิถีการทำความดีร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีการตรัสรู้พระพุทธเจ้า

เรื่อง: รักพงศ์ คำซาว
ที่มา: สำนักงานเครื่องข่ายองค์กรงดเหล้า

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม