บุรีรัมย์ร่วมสงกรานต์ปลอดเหล้า สู้กระแสเอวี

โดย
| |
อ่าน : 2,710

ประชาคมงดเหล้า อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  จัดเวทีเสวนา “สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย รักษาประเพณีไทย” ย้ำพื้นที่คูเมืองต้องเล่นน้ำปลอดภัย สงกรานต์ปลอดเหล้า

บุรีรัมย์ร่วมสงกรานต์ปลอดเหล้า สู้กระแสเอวี

เมื่อวันที่  5 เม.ย.55  ทางประชาคมงดเหล้า อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์  ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ตำรวจ  อำ เภอ  สหกรณ์  วท.คูเมือง  นายก อบต.ปะเคียบ  โรงพยาบาลคูเมือง  และ อสม.อ.คูเมือง กว่า  100  คน จัดเวทีเสวนา “สงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย รักษาประเพณีไทย”  ในเวทีมีการพูดถึงการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัย เพื่อรักษาประเพณีไทยได้อย่างไร  เพราะปัจจุบันวีถีการเล่นน้ำสงกรานต์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนแทบจะไม่มีมองไม่เห็นเงาเดิมแล้ว  หลายหน่วยงานพยายามที่จะมองหาแนวทางในการฟื้นฟูและรักษาไว้ซึ่งประเพณีสงกรานต์ไทยให้คงอยู่ได้นานที่สุด โดย นายเอียว เปรียบสม นายก อบต.ปะเคียบ กล่าวว่า ปีที่แล้วไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนักเพราะทาง อบต.ก็มีการจัดงานด้วย  ได้เข้าร่วมงานเป็นครั้งคราว  แต่ปีนี้มีการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานสงกรานต์ปลอดเหล้าอย่างเต็มที่  ทั้งของรางวัลการประกวดต่างๆ สาธารณสุข อ.คูเมือง แม้จะเป็นสาธารณสุขคนใหม่  ที่เพิ่งย้ายมาใหม่  แต่จะสนับสนุนงานรณรงค์ปลอดเหล้าอย่างเต็มที่ โดยได้มอบหมายให้ทางนายสังวาล  เสนานุฤทธิ์   นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ เป็นหลักในการทำงานรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าในปีนี้ ซึ่งผลการดำเนินงานปีที่แล้วเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก

ด้านนายกิติพัฒน์ กะวัง ปลัดอาวุโส กล่าวว่า ทางอำเภอได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของคนในพื้นที่อยู่แล้ว  และสงกรานต์ปลอดเหล้าก็จะช่วยให้คนคูเมือง เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยด้วย  ทางอำเภอก็จะสนับสนุนทุกงานอยู่แล้วที่เป็นการรณรงค์ลด ละ เลิกเหล้า  เพราะเป็นเรื่องที่ดี

นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ย้ำว่า ปีนี้จะเข้าไปร่วมอย่างเต็มตัว โดยจะส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปคอยรักษาความปลอดภัยตลอดงาน ไม่เหมือนปีที่แล้วที่กำลังตำรวจมีน้อยไม่ได้เข้ามาคอยรักษาความปลอดภัยตลอดงาน  โดยได้ให้คำมั่นกับทางประชาคมเรื่องความปลอดภัย ปีนี้ปลอดภัยแน่นอน

เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลคูเมืองที่มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับงานเทศกาลสงกรานต์  โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ตลอด 24  ชั่วโมง โดยมองว่าปัญหาหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และความเจ็บป่วยของคนคูเมืองที่มาจากเหล้ามีมากมายหลายรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล  ถ้าหากมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ปัญหานี้ลดลงด้วย

ขณะที่ทางวิทยาลัยเทคนิค อ.คูเมือง เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางวิทยาลัยได้เข้าร่วมรณรงค์ในเทศกาลสงกรานต์ปลอดเหล้า โดยได้ส่งนักศึกษาที่เป็นเยาวชนรณรงค์งดเหล้าในพื้นที่อยู่แล้วเข้าร่วมมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้ว  ทำให้เด็กไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่น  ลดปัญหาต่างๆ ไปได้ระดับหนึ่ง ในปีนี้ก็จะส่งเข้าร่วมเช่นกัน และจะมีการส่งอาจารย์เข้าไปสุ่มดูพฤติกรรมของเด็กในวิทยาลัยด้วย  ถ้าหากพบว่าเด็กคนไหนทำผิด หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์ก็จะมีการลงโทษด้วย  และจะช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชนเรื่องสงกรานต์ปลอดเหล้าที่มีอยู่ในวิทยาลัยดัวย

รวมทั้งตัวแทนจากการเกษตรอำเภอคูเมือง ก็ได้ให้การสนับสนุนเช่นกัน เพราะเห็นความตั้งใจดีของประชาคมงดเหล้า อ.คูเมือง  ที่ทำเพื่อชาวอำเภอคูเมือง  นับเป็นโครงการที่ดีที่น่าสนับสนุน  และปีนี้ก็สนับสนุนเสื้อรณรงค์ไปอีก 250 ตัว  เพื่อให้ทีมรณรงค์ได้ใส่เสื้อเป็นทีมเดียวกัน

นอกจากกระแสสงกรานต์ปลอดเหล้า ปลอดภัยรักษาประเพณีไทย ที่มาแรงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว  ยังต้องไปสู้กับกระแสสงกรานต์นางแบบเอวีญี่ปุ่นด้วย  ซึ่งเป็นกระแสที่น่าจับตามองอีกกระแสหนึ่ง  แต่ถึงอย่างไรประชาคมงดเหล้า อ.คูเมือง ก็จะพยายามอย่างเต็มที่  ที่จะทำงานรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

 

 

เรื่องโดย : สุนันทา สุขสุมิตร เรียบเรียงจาก ธงชัย พูดเพราะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)     

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม