สสส.หนุน “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา

โดย
| |
อ่าน : 1,267

เมื่อเร็วๆ นี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ 4 องค์กรหลักด้านการศึกษา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต

สสส.หนุน “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา

โครงการ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำร่องและทดลองศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการอ่านสร้างสุขในกลุ่มผู้เรียน ทั้งในและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุนให้ผู้อ่านได้ใช้การอ่านนำไปสู่การสร้างสุขในชีวิต โดยการส่งเสริมให้เกิดการอ่านเพื่อจุดประกายให้ผู้อ่านชอบที่จะอ่าน มีความสุข ความพึงพอใจ เพลิดเพลิน รื่นรมย์ และนำการอ่านไปสร้างความสุขในชีวิตได้

ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งผู้บริหาร ครูแกนนำ และนักเรียน/เยาวชนกว่า 200 คน ประกอบด้วยโรงเรียนนำร่องในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นมหานครแห่งการอ่าน และนครแห่งการอ่านในวาระการอ่านแห่งชาติ คือ กรุงเทพมหานคร นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น ลำปาง เพชรบุรี อุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี เชียงราย และชลบุรี รวมถึงจังหวัดที่มีความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน คือ ลพบุรี และระยอง

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ และคณะผู้บริหารเดินชมนิทรรศการ
ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ และคณะผู้บริหารเดินชมนิทรรศการ

สำหรับกิจกรรมทั้ง 3 วันเริ่มด้วยพิธีลงนามความร่วมมือโครงการฯ อย่างเป็นทางการระหว่าง สสส. และหน่วยงานองค์กรการศึกษาอย่างเป็นทางการและกล่าวเปิดงานโดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ จากนั้นได้เปิดเวทีชวนคุย “อ่านสร้างสุข : ปลุกหัวใจของความเป็นมนุษย์” วิทยากรคือ นพ.อุดม เพชรสังหาร จิตแพทย์ และคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

พิธีปิดงานสัมมนา โดย รศ.จุมพล รอดคำดี
พิธีปิดงานสัมมนา โดย รศ.จุมพล รอดคำดี

ต่อด้วยกิจกรรมวางแผนปฏิบัติการโครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียน โดยกลุ่มผู้บริหาร และครูแกนนำ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนได้มีการ workshop ในหัวข้อ“บทบาททูตการอ่านและเทคนิคการจูงใจเพื่อส่งเสริมการอ่าน” วิทยากรโดยกลุ่มมะขามป้อม สุดท้ายแต่ละโรงเรียนทั้งกลุ่มผู้บริหาร/ ครูแกนนำ และกลุ่มเด็ก/ เยาวชน ได้นำแผนปฏิบัติการที่วางไว้มาหลอมรวมเป็นแผนเดียวกันเพื่อนำไปดำเนินการในโรงเรียนต่อไป นอกจากนี้ตัวแทนแต่ละหน่วยงานได้จัดนิทรรศการรูปแบบส่งเสริมการอ่านที่สัมฤทธิผล (best practice) มาแลกเปลี่ยนกัน สำหรับประธานพิธีปิดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กลุ่มแผนงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม