ชูมัธยมศรีสำเภาลูนโมเดล รณรงค์ครอบครัวสีขาว

โดย
| |
อ่าน : 4,597

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 1 ใน 5 โรงเรียนเครือข่ายสุรินทร์สร้างสุขรณรงค์งดเหล้า ร่วมกับหน่วยงานราชการในตำบลศรีสำเภาลูน อาทิ อบต.สำเภาลูน รพ.สต.สำเภาลูน และเครือข่ายงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง จัดกิจกรรมรณรงค์ครอบครัวสีขาวขึ้น ในระหว่างช่วงเทศกาลงานสงกรานต์ที่ผ่านมา 

ชูมัธยมศรีสำเภาลูนโมเดล รณรงค์ครอบครัวสีขาว

โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนได้ตระหนัก และห่างไกลจากอบายมุข โดยแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียน ในโครงการมีการดำเนินกิจกรรมหลายอย่าง เช่น รณรงค์ครอบครัวสีขาว เครือข่ายร้านค้าสะดวกยิ้ม(เป็นเครือข่ายร้านค้าที่ไม่จำหน่ายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) จัดตั้งเครือข่ายชุมชนทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อเฝ้าระวังยับยั้งนักดื่มหน้าใหม่การแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด โดยการเดินรณรงค์ในชุมชนเป้าหมาย 16 หมู่บ้านในวันที่ 10-12 เม.ย.55 เพื่อสร้างกระแสในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหยุดยาว ซึ่งเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุและปัญหาการทะเลาะวิวาทที่มีสถิติสูงทุกปี 

ชูมัธยมศรีสำเภาลูนโมเดล รณรงค์ครอบครัวสีขาว ชูมัธยมศรีสำเภาลูนโมเดล รณรงค์ครอบครัวสีขาว

การเลือกรณรงค์วันสงกรานต์จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะอยู่ในช่วง เวลาที่สามารถกระตุ้นเตือน เชิญชวนครอบครัวและประชาชนในท้องถิ่นลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างสังคมที่อบอุ่น สังคมแห่งความสุข สร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง สร้างทักษะชีวิต และภูมิคุ้ม กันทางจิตใจ ที่สำคัญที่สุด คือ เปลี่ยนแปลงค่านิยม และพฤติกรรมของชาวสุรินทร์แบบเชิงรุก เพื่อหันมาลด ละ เลิก สุรา ทำให้คนสุรินทร์ เลิกเหล้า เลิกจน ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด
 
 

เรียบเรียง: ธงชัย พูดเพราะ
ที่มา: ไพบูลย์  ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

 
 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม